Vi samler mennesker som har fokus på barnevern

Norsk Barnevernsamband er en snart 100 år gammel uavhengig sammenslutning
som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har
fokus på barnevern i bred forstand.

Våre kjerneområder

En møteplass for de forskjellige aktørene

Kompetanseheving og kompetansespredning innenfor barnevernfeltet.

Meningsbærende aktør innenfor barnevernpolitikken.

Aktuelt

Nytt nummer av tidsskriftet er ute nå!

Året siste nummer av Tidsskriftet Norges Barnevern er ute nå. I dette temanummeret kan du lese om aktuelle temaer som kjærlighetskravet i barnevernsloven, unge mennesker som definerer seg utenfor det heteronormative (LHBTI) og deres møte med barnevernet, barn som overgripere mot andre barn, og rettsprosesser i barnevernssaker. Som medlem av Norsk Barnevernsamband får du tidsskriftet…