Vi samler mennesker som har fokus på barnevern

Norsk Barnevernsamband er en snart 100 år gammel uavhengig sammenslutning
som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har
fokus på barnevern i bred forstand.

Våre kjerneområder

En møteplass for de forskjellige aktørene

Kompetanseheving og kompetansespredning innenfor barnevernfeltet.

Meningsbærende aktør innenfor barnevernpolitikken.

Aktuelt

Kronikk i Vårt Land

Vår leder, Tor Slettebø, har publisert kronikk om familievernet i Vårt Land. Les hele innlegget her: Foreldre fratatt omsorg overlates til seg selv I ny utredning om familievernet (NOU 2019: En styrket familietjeneste) foreslås det at foreldre fratatt omsorgen for barn ikke skal være en prioritert målgruppe. Et dårlig forslag som er helt i utakt…

Norsk Barnevernskongress 2020 er UTSATT

KONFERANSEN ER UTSATT TIL 14-16. APRIL

Norsk barnvernskongress: «Et barnevern som nytter«

I tråd med Helsemyndighetenes anbefalinger har styret i Norsk Barnevernsamband i samråd med medarrangør Bergen Barnevernsamband besluttet å utsette avviklingen av Norsk Barnevernkongress i 2020. Kongressen skulle ha vært avholdt i Bergen 14. – 16. oktober i år, men den er nå utsatt til 14.-16. april 2021. Møtestedet for den neste kongressen vil være hotell Scandic City i Bergen. Vi håper på at kongressen vil la seg gjennomføre til neste år og ønsker alle hjertelig velkommen.