Vi samler mennesker som har fokus på barnevern

Norsk Barnevernsamband er en snart 100 år gammel uavhengig sammenslutning
som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har
fokus på barnevern i bred forstand.

Våre kjerneområder

En møteplass for de forskjellige aktørene

Kompetanseheving og kompetansespredning innenfor barnevernfeltet.

Meningsbærende aktør innenfor barnevernpolitikken.

Aktuelt

Høringsuttalelse NOU 2019: 20

Les hele vår uttalelse her.  NBS er glade for at det nå foreligger en grundig gjennomgang av familievernet, og vi har følgende innspill og kommentarer til NOU 2019:20 Vi støtter utvalgets forslag om å endre navnet på familieverntjenesten til familietjenesten. Vi gir vår tilslutning til at familietjenesten fortsatt skal være en lovpålagt forebyggende tjeneste med…

Info om Norsk Barnevernskongress 2020 oppdateres fortløpende

Vi inviterer til:

Norsk barnvernskongress: «Et barnevern som nytter«

På grunn av nåværende situasjon med COVID-19 følger vi med på myndighetenes råd, og vil oppdatere fortløpende hvordan dette påvirker konferansen.