Vi samler mennesker som har fokus på barnevern

Norsk Barnevernsamband er en snart 100 år gammel uavhengig sammenslutning
som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har
fokus på barnevern i bred forstand.

Våre kjerneområder

En møteplass for de forskjellige aktørene

Kompetanseheving og kompetansespredning innenfor barnevernfeltet.

Meningsbærende aktør innenfor barnevernpolitikken.

Aktuelt

Trøndelag barnevernsamband arrangerer konferanse!

Det nylig gjenopprettede Trøndelag barnevernsamband skal 1-2. juni arrangere barnevernkonferanse om barn, ungdom og psykisk helse på Scandic Lerkendal i Trondheim. Påmelding finner du her. «De som mottar hjelp fra barnevernet har en høyere forekomst av psykiske vansker enn andre barn og unge. Dette utfordrer det samlede hjelpeapparatet. Hvordan kan vi rette framtidige tiltak mot…