Vi samler mennesker som har fokus på barnevern

Norsk Barnevernsamband er en 90 år gammel uavhengig sammenslutning
som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har
fokus på barnevern i bred forstand.

Les mer

Våre kjerneområder

  • En møteplass for de forskjellige aktørene
  • Kompetanseheving og kompetansespredning innenfor barnevernfeltet.
  • Meningsbærende aktør innenfor barnevernpolitikken.