Vi samler mennesker som har fokus på barnevern

Norsk Barnevernsamband er en snart 100 år gammel uavhengig sammenslutning
som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har
fokus på barnevern i bred forstand.

Våre kjerneområder

En møteplass for de forskjellige aktørene

Kompetanseheving og kompetansespredning innenfor barnevernfeltet.

Meningsbærende aktør innenfor barnevernpolitikken.

Aktuelt

Stopp avkorting av sosialhjelpen!

Norsk Barnevernsamband stiller seg bak Redd Barna. I 2 av 3 kommuner i Norge blir familier som mottar sosialhjelp fratatt barnetrygden. Det er urettferdig, usosialt og diskriminerende. Vi støtter Redd Barnas underskriftskampanje. Sammen kan vi kreve lovendring nå! Signer her: https://www.reddbarna.no/opprop/forby-avkorting-av-barnetrygd/