Vi samler mennesker som har fokus på barnevern

Norsk Barnevernsamband er en snart 100 år gammel uavhengig sammenslutning
som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har
fokus på barnevern i bred forstand.

Våre kjerneområder

En møteplass for de forskjellige aktørene

Kompetanseheving og kompetansespredning innenfor barnevernfeltet.

Meningsbærende aktør innenfor barnevernpolitikken.

Aktuelt

Sambandssamling

Vi i Norsk Barnevernsamband vil skape et samlingspunkt for ulike aktører, og lanserer derfor en lavterskel møteplass. Vi kaller det «Sambandssamling» Nå inviterer vi til faglig debatt på Litteraturhuset i Oslo om Strand-lobben saken: «Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10. september 2019 dom i saken Strand-Lobben saken, og dommen konkluderte med at Norge…

Bli med på Norsk Barnevernskongress 2020!

Vi inviterer til:

Norsk barnvernskongress som vil avholdes i Bergen den 14-16. oktober, 2020.

Hold av datoene! 

Tema kommer snart.