Norsk Barnevernleder-organisasjon stiftes

I forbindelse med Barneverndagene i Stavanger holdes første ordinære landsmøte i Norsk Barnevernlederorganisasjon – eller Norsk Barnevernlederkongress som det også kalles. Organisasjonen har også etablert et eget nettsted: