Erfaringskonferansen 2013 KUNNSKAP OG TILLIT I BARNEVERNETS MØTE MED BARN OG FAMILIER

Tema for konferansen tar utgangspunkt i den aktuelle debatten om hva slags kunnskap som må styrkes og utvikles for å hjelpe flere barn enn de barnevernet når i dag. Ekspertutvalget bak NOU 2012:5 har foreslått utviklingsfremmende tilknytning som nytt styrende prinsipp for barnevernets arbeid. Samtidig er barns rettigheter styrket og nedfelt både i lovverket og […]

Les mer