Erfaringskonferansen 2013 KUNNSKAP OG TILLIT I BARNEVERNETS MØTE MED BARN OG FAMILIER

Tema for konferansen tar utgangspunkt i den aktuelle debatten om hva slags kunnskap som må styrkes og utvikles for å hjelpe flere barn enn de barnevernet når i dag. Ekspertutvalget bak NOU 2012:5 har foreslått utviklingsfremmende tilknytning som nytt styrende prinsipp for barnevernets arbeid. Samtidig er barns rettigheter styrket og nedfelt både i lovverket og i faglige tilnærminger.

Er det nye prinsipper som er svaret på de faglige utfordringene og hvordan skal vi forstå forholdet mellom psykologiske perspektiver og et stadig sterkere rettighetsfokus? Representanter fra flere innvandrermiljøer melder om manglende tillit til det norske barnevernet. Hva skal til for å styrke barnevernets omdømme i disse gruppene? Innlederne vil med hver sine ståsteder reflektere over disse problemstillingene.

Du vil høre:

  • Mari Trommald direktør i Barne-ungdoms og familiedirektoratet
  • Elisabeth Backe-Hansen psykolog og forsker I ved NOVA
  • Elisabeth Gording Stang jurist og forsker II ved NOVA
  • Jamel Syad ICDP-veileder ved fagsenteret i Alna bydel, Oslo
  • Fatima Ali Madar bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre
  • Marianne Skytte lektor Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet København
  • Jorunn Vindegg leder i NBS og førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, HIOA

Det vil også bli en markering i anledning Norsk Barnevernsambands 90 årsjubileum.

ONSDAG 17. APRIL KL 09 -16 PÅ HIOA, PILESTREDET 35, OSLO

Påmeldingsfrist: 14.april
Konferanseavgift: kr 600, medlemmer i NBS kr 500, studenter og pensjonister kr 300
Vi minner også om årsmøte i Norsk Barnevernsamband samme dag kl 16.30 – 19.00