Rammene for årets barnevernkongress er klare

Årets kongress er den førtiende i rekken og avholdes 17. – 19. September 2014 i Oslo, Folkets hus, Kongressenteret.

Hovedtittel er:

Barnevern i hastighetens tid

Effektivitet og barns behov – et barnevern som bryr seg?

Som plenumsforelesere på årets kongress vil du blant annet kunne høre professor Mari Rege, psykologspesialist Heine Steinkopf, professor Arne Johan Vetlesen, professor Marit Skivenes og Bufdir-direktør Mari Trommald. Det blir også mange spennende parallelle sesjoner med bidrag fra ulike deler av fagfeltet.

Med mottagelse i Oslo Rådhus 17. september og festmiddag 18. september er rammene satt for tre gode dager sammen.