Privatisering av barnevernet – til hvilken pris?

 Tid: Onsdag 29 april, 09.00 – 15.30

 Sted: Lokalene til Røde Kors, Hausmannsgate 7 – 0186 Oslo

Påmelding elektronisk her.

Program:

Kl. 09.00: Velkommen ved leder for Norsk Barnevernsamband, Jóna Hafdis Einarsson

Kl. 09.05: Regjeringens arbeid, ved Kai Morten Terning, statssekretær i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kl. 09.15: Barnevern og anskaffelsesregler: «Jeg skal ha vært så vakker som barn, men så kom det noen fanter og forbyttet meg» Ved Finn Arnesen, professor, dr.juris. Senter for Europarett. Det juridisk fakultet, UIO

Kl. 10.00 «Kommersielle aktører i barnevernet – historie, omfang og konsekvenser» Ved Ida Søraunet Wangberg, historiker og journalist, Manifest.

Kl. 10.45 Pause

 Kl. 11.00 Innlegg fra:

  • «Først og fremst kvalitet – for barnas skyld» Ved Martin Sansri Andersen, leder av Landsforeningen for barnevernsbarn.
  • «Offentlig og privat barnevern – et nødvendig samspill» Ved Jonny Berg, Regiondirektør Bufetat, region Midt – Norge
  • «Privat barnevern – har vi råd til å være foruten?» Ved Erik Sandøy, Administrerende direktør, Aleris Omsorg Norge
  • «Ideelle virksomheter eksisterer mellom offentlige virksomheter og kommersiell drift, er det mulig for ideelle å overleve i fremtiden?» Ved Kristian Bredy, institusjonsleder ved Brusetkollen Barnevernssenter
  • «Konkurranseutsetting til barnets beste?  Erfaringer fra ideell sektor med utgangspunkt i et leverandørperspektiv.» Ved Heidi Brynhildsen, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon
  • «Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår i barnevern?» Ved Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver, Fagforbundet
  • «Fag og tariff» ved Kristine Hval Blekken, fylkessekretær i FO Østfold.

 

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

Kl. 13.30 – 14.00 Hvordan stoppe profitt på barnevernstjenester? «Evige anbudsrunder og stadig press på at barnevernstjenester skal gi avkastning, skaper utrygge betingelser for de barn og unge som trenger stabilitet, og ansatte som skal hjelpe dem inn i framtida.» Ved Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten

14.00 – 15.20 Debatt

15.20-15.30 Avslutning og vel hjem ved leder av Norsk Barnevernsamband Jóna Hafdis Einarsson