Norsk Barnevernsamband i 2016

  • Norsk Barnevernsamband er i gang med å planlegge samling for ansatte i barneverninstitusjoner, i samarbeid med flere av våre medlemsorganisasjoner. Vi ønsker å fremme den faglige dialogen i feltet. Konferansen er planlagt arrangert mandag 10. og tirsdag 11. oktober 2016. Sett av datoene!
  • Norsk Barnevernsamband er i gang med å revidere Ti grunnleggende prinsipper for et faglig barnevernsarbeid. Vi kommer tilbake til dere med ønske om innspill til dette arbeidet.
  • Tidsskriftet Norges Barnevern utgir høsten 2016 et temahefte med fokus på Bedre samspill mellom praksisfelt, utdanningssektor og forskning. Det vil bli arrangert en konferanse i november i forbindelse med lansering av dette dobbeltnummeret. Styret vil arbeide med kompetansespørsmålet også gjennom annen aktivitet.
  • Nestor i norsk barnevern, Vigdis Bunkholdt, fyller 80 år i 2016! Norsk Barnevernsamband og Norsk Fosterhjemsforening arrangerer et jubileumsseminar onsdag 26.oktober i Oslo. Sett av datoen!

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om disse arrangementene og ser frem til et fortsatt godt samarbeid med alle våre medlemsorganisasjoner.