INSTITUSJONSKONFERANSEN 2016 – Faglig dialog om godt miljøterapeutisk arbeid på barnevernsinstitusjoner

Instititusjonskonferansen tar for seg hele bredden av offentlig, ideelt og privat institusjonsbarnevern. Målet for konferansen er å skape en arena for institusjonsfeltet i barnevernet som bidrar til å bringe faget fremover.
 Programmet er satt sammen av representanter fra IB, NHO Service, Oslo Kommune og Bufetat i regi av Norsk Barnevernsamband.

 Konferansen holdes på Thon Hotel Gardermoen Airport 10-11. oktober 2016.

Klikk HER for påmelding innen 15.09.2016

PROGRAM

MANDAG 10.OKTOBER

11:00
Enkel lunsj

11:45
Åpning og velkommen
Hafdis Jóna Einarsson, leder av Norsk Barnevernsamband
Solveig Horne, barne- og likestillingsminister

Historien og fremtiden for institusjonsbarnevernet
(12:15 – 18:00)

12:15 – 13:30
Miljøterapi for sårbare barn og unge
Erik Larsen, professor emeritus og spesialist i klinisk psykologi

13:30 – 14:00
PAUSE

14:00 – 14:30
Når de voksne svikter – tanker og refleksjoner rundt saken om Glassjenta
Ruzzel Solberg, leder av Landsforeningen for barnevernsbarn

14:30 – 15:15
Institusjonsforskning i et internasjonalt perspektiv
Tore Andreassen, psykolog

15:30
Unga med sexuella beteendeproblemer
Annika Wassberg, virksomhetssjef Off.Clinic Humana, Sverige

 

15:15 – 15:35
PAUSE

15:35
Unga med sexuella beteendeproblemer
Annika Wassberg, virksomhetssjef Off. Clinic Humana, Sverige

16:20 – 16:40
PAUSE

16:40 – 18:00
Barnevernpanorama – korte presentasjoner fra fagfeltet

19:30
Middag, mingling og musikk ved Ada Keita


TIRSDAG 11.OKTOBER

Det traumesensitive barnevernet
(09:00 – 12:20)

09:00 – 09:30
Hjernen formes av bruken – relasjonens betydning for barns vekst og utvikling
Heine Steinkopf, psykologspesialist

09:30 – 10:00
Handlekraft: Implementering av traumesensitiv praksis – erfaringer og resultater i Bufetat region Vest
Fredrik Melander, prosjektleder

10:00 – 10:20
PAUSE

10:20 – 10:50
Psykisk helse i barnevernsinstitusjoner – barnevernets ansvar?
Lene Amble og Andrea Fresk, Oslo Kommune BFE

10:50 – 11:20
Solhaugens arbeid med enslige mindreårige under 15 år
Tony Ravndal, Faglig leder Solhaugen Omsorgssenter

11:20 – 12:20
LUNSJ

Ledelse og perspektiver som underbygger medvirkning
(12:20 – 15:00)

12:20 – 12:50
Plattform for strategisk ledelse av kvalitet (SLAK)
Kjetil A. Ostling, avdelingsdirektør i Barne- og familieetaten i Oslo

12:50 – 13:20
Stjørdal Ungdomssenter – multifunc og familieråd – metodisk arbeid med et brukerperspektiv
Hilde Kvam, enhetsleder og Inger Lise Augdal, teamleder familieteam

13:20 – 13:40
PAUSE

13:40 – 14:10
Heggelimodellen – helhetlig oppfølging i et livsløpsperspektiv
Heggeli barnehjem, Kirkens Bymisjons Barneverntiltak

14:10 – 14:40
Medvirkning
Hans Petter Farestad, enhetsleder Serio Ungdomssenter

14:40 – 15:00
Oppsummering og avslutning

Med forbehold om endringer i programmet


LOGO NBSBFE logoNHO_Service_RGB