Samarbeidskonferansen mellom barnevern og universitets- og høgskolesektoren

God sammenheng mellom grunnutdanning og yrkesutøvelse er viktig for at ansatte i barnevernsektoren kan utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte. 21. og 22. november 2016 inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til Samarbeidskonferansen, en møteplass mellom utdanning og praksis. Konferansen er ledd i et langsiktig arbeid som skal styrke samarbeidet og sammenhengen mellom barnevernsektoren og […]

Les mer