Invitasjon

NORSK BARNEVERNKONGRESS 2017 ARRANGERES I OSLO 20. – 22. SEPTEMBER

TITTEL PÅ KONGRESSEN:

Barn over grenser
Norsk barnevern i en mangfoldig verden

 

Et variert og spennende program er under utarbeidelse og vil veksle mellom plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Tradisjonen tro vil kongressen være en viktig møteplass for praktikere, ledere, politikere, undervisere og forskere.

CALL FOR PAPER

Vi inviterer interesserte bidragsytere til å presentere aktuelle fagutviklings-eller forskningsprosjekter til de parallelle sesjonene på kongressen.

Frist for innsending av skisse/abstract (maks en halv side) for prosjektet er
20. mars 2017
En programkomite vil velge ut bidrag og beskjed om deltagelse vil bli gitt innen
15.april 2017

Skissen sendes: post@barnevernsambandet.no

Programkomiteen

Styret i Norsk Barnevernsamband

Program og påmelding vil bli lagt ut på  www.barnevernsambandet.no  innen 1 mai 2017