Årsmøte Norsk Barnevernsamband 2017

Det vises til innkalling til årsmøte, datert 23.01.2017

Årsmøte finner sted tirsdag 25.04.2017 fra kl. 16.30 til kl. 18.00  i Storgata 10 A, Oslo

Følgende årsmøtepapirer kan lastes ned i kolonnen til venstre:

  • Beretning 2015 – 2017
  • Regnskap for 2015 og 2016, og revisjonsberetning
  • Budsjett for 2017
  • Dagsorden for årsmøtet
  • Forslag til behandling
  • Valgkomiteens forslag

Vedtekter for Norsk Barnevernsamband kan lastes ned fra www.barnevernsambandet.no

Vi ber om at de som skal delta på årsmøtet gir beskjed om dette innen
12.04.2017 til post@barnevernsambandet.no.
Meld også fra om du/dere ønsker å delta på en felles sammenkomst etter årsmøtet.

Hver årsmøtedeltager dekker sine utgifter til reise og opphold.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,

Norsk Barnevernsamband
Jóna Hafdis Einarsson, Leder