Program for den nordiske kongressen på Island er nå lagt ut

Neste Nordiske Barnevernkongress vil bli arrangert i september 2018 på Island. Norsk Barnevernsamband har ansvar for de norske bidragene inn i kongressen. Programmet og link til påmelding finner du her: www.nbk2018.is