Velkommen til vår institusjonskonferanse i oktober 2019

Årets tema for vår institusjonskonferanse er: «Samhandling i miljøterapien – vekst og utvikling for og med barn og ungdom»

Institusjonskonferansen 2019 er en konferanse for alle som er opptatt av barnevern og miljøterapi, gode institusjonstilbud og godt miljøterapeutisk arbeid for barn og ungdom. I 2019 avholdes den slik som sist på Gardermoen, 10.+11.oktober. Vi håper mange finner veien dit for å få inspirasjon, fagpåfyll og gode dialoger om miljøterapi og medvirkning.

Programmet legges ut i slutten av mars 2019 – men hold av datoene allerede nå!.