Sambandssamling

Vi i Norsk Barnevernsamband vil skape et samlingspunkt for ulike aktører, og lanserer derfor en lavterskel møteplass.

Vi kaller det «Sambandssamling»

Nå inviterer vi til faglig debatt på Litteraturhuset i Oslo om Strand-lobben saken:

«Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10.
september 2019 dom i saken Strand-Lobben saken, og dommen konkluderte med at Norge har brutt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 i forbindelse med inngrep fra barnevernet.»

Debatten innledes ved:
• Carola Lingaas, førsteamanuensis ved VID Vitenskapelig høyskole (VID)
• Merete Løland, Leder, Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
• Therese Rieber- Mohn, påtroppende kommunalsjef for barnevern,
Lillestrøm kommune

TID OG STED: 28. november kl. 18.00-20.00 på Litteraturhuset

Arrangementet er gratis.

Velkommen!