Første Sambandssamling gjennomført!

Sambandssamling skal være et lavterskel tilbud for konstruktiv debatt og dialog om svært komplekse og vanskelige temaer relevant for norsk barnevern. Vi tror at for å lære og utvikle oss må vi lytte til hverandre. Første samling tok vi for oss den mye omtalte Strand Lobben-saken. Med oss hadde vi Carola Lingaas, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, og Therese Rieber-Mohn, kommunalsjef for barnevern i Lillestrøm kommune. Carola presenterte det juridiske aspektet av dommen og «hvor det gikk galt» for norske myndigheter. Therese kommenterte på konsekvensene dommen vil ha for videre praksis.

For tiden har Norge mer enn 30 saker oppe i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, spesielt to av dem har vært svært profilerte. Begge sakene omhandler Artikkel 8: retten til familieliv. Retten til familieliv tilsier at både barn og foreldre skal ha gjensidig glede av hverandres selskap, samt at barn og foreldre ikke skal adskilles. I sentrum for alt er begrepet «barnets beste».

Mye av debatten handler om mangelfull tillit og erfaringen tilsier at man kan klare å samarbeide ganske godt, selv i tilfeller hvor man er uenig i konsekvensene. Vi er opptatt av at kritiske røster skal høres. Det er også en bekymring at mye kritikk og lite fokus på det positive gjør folk lite villig til å ta kontakt med barnevernet i fremtiden. Vi vet at det til enhver tid er 300 000 barn i Norge som er under omsorgssvikt, mens det til sammenligning er 50 000 som er under barnevernets tilsyn. Balansen her er preget av at man risikerer å tape på at hjelpen kommer for sent og at når den først kommer, så gjøres det kanskje alt for mye.