NBS anbefaler seminar

Vi i NBS ønsker å anbefale dette seminaret til våre medlemmer:

For velferdsstaten inviterer til seminar om følgende tema:

  • Hva vil vi med barnevernet, og hvordan fungerer det i dag?
  • Skal barnevernet sette barna eller økonomien først?
  • Bør markedshensyn eller samfunnshensyn være styrende?

Se informasjon om påmelding og digital samling HER.

Norsk Barnevernkongress 2021 er avlyst

Norsk Barnevernkongress i Bergen 14. – 16. april 2021 er avlyst

Styret i Norsk Barnevernsamband og Bergen Barnevernsamband har over lang tid planlagt det faglige innholdet og avviklingen av den Norske Barnevernkongressen. Den skulle opprinnelig vært avholdt i 14. – 16. oktober 2020, men den ble usatt til 14. – 16. april 2021 på grunn av faren for koronasmitte.  Den senere tids utvikling av smittetallene viser at det er uforsvarlig å arrangere Barnevernkongressen i april til neste år. Vi er lei oss for å avlyse dette viktige nasjonale møtepunktet for alle som er opptatt av å utvikle et godt barnevern. Vi er allerede i gang med å utrede muligheter for alternative møteplasser med rom for kunnskapsformidling og diskusjon. Følg derfor med på Barnevernsambandets hjemmesider.

 

Mvh,

Terese Egelid                                                             Tor Slettebø

Bergen Barnevernsamband                                     Norsk Barnevernsamband

Høringssvar for våren 2020

Før sommeren valgte Norsk Barnevernsamband (NBS) å svare på et utvalg høringer.

Den første var høringen fra Barne- og familiedepartementet om regulering av bruk av sakkyndige i barnevernsaker.  Vi i NBS skriver følgende: «Det er svært viktig at bidrag fra sakkyndige i barnevernsaker holder en god faglig standard (…) Vi er enige i at det bør stilles krav til at sakkyndige bør ha en utdanning på tilsvarende nivå som barneverntjenestens egne ansatte (…) Vi støtter forslag om å gi en forskriftshjemmel i barnevernloven om at departementet skal gi en forskrift om krav til sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæringer». Les utfyllende høringssvar her.

Den andre var høringen fra Barne- og familiedepartementet om rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet. Vi i NBS skriver følgende: «Vi støtter hovedretningen om at barnevernets oppgaver i hovedsak skal utføres av det offentlige, men at kompetanse- og kapasitetsufordringer utgjør et visst handlingsrom for tjenestekjøp av private aktører (…) Private aktører skal ikke kunne ta utbytte (…) og vi støtter inngåelse av langsiktige avtaler for å sikre kontinuitet og stabilitet for barna og familiene, samt ro for de ansatte». Les utfyllende høringssvar her.

Deretter behandlet vi forslag til endring i barnevernloven angående kompetanse i barnevernet. Vi i NBS skriver følgende: «Å styrke innholdet og strukturene rundt kompetanse er viktig, men vi ser at det blir ressursmessig utfordrende for det kommunale barnevernet å etterleve og gjennomføre dette. Vi mener derfor at staten må ta ansvar for at kommunene har tilstrekkelige ressurser. Les utfyllende høringssvar her.

Til slutt behandlet vi forslag til endring i barnevernloven angående varsling til fornærmede eller etterlatte. Vi i NBS skriver følgende: «Vi mener det er et behov for økt trygghet for fornærmede for alvorlig kriminalitet, men vi er kritiske til den foreslåtte varslingsregelen som vi opplever går i mot prinsipper om barnets beste og barnets rett til medvirkning.» Les utfyllende høringssvar her.