AVLYST Sambandssamling i Fredrikstad

Det er plass til 40 deltakere. Påmelding gjøres til post@barnevernsambandet.no. Først til mølla gjelder. Vi vil ta alle koronarestriksjoner.

 

Tema:

Muligheter og utfordringer i barnevernets arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn

Med utgangspunkt i Norsk Barnevernsambands 10 verdier for godt barnevernsfaglig arbeid, inviterer vi til sambandssamling med fokus på hvordan disse kan realiseres i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Se mer om verdiene her: https://www.barnevernsambandet.no/om-oss/10-faglige-verdier/

Vi avholder sambandssamlingen i Fredrikstad, og har med oss barnevernstjenesten i Fredrikstad. De har mye erfaring med i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn som trenger barnevernets hjelp. Vi har også med oss Atlas kompetanse, som over flere år har spesialisert seg på å gi helhetlig hjelp til barn og familier som enten nylig er kommet til Norge eller barn og familier med minoritetsbakgrunn som trenger barnevernets hjelp. Les mer om Atlas her: https://www.atlaskompetanse.no/

Vi skal ha en samtale med Fredrikstad barnevernstjeneste og Atlas kompetanse om hvilke muligheter og utfordringer barnevernet har i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn, som trenger barnevernets hjelp. Ut fra Norsk Barnevernsamband 10 verdier, vil vi løfte ulike problemstillinger, og hvilke løsninger som finnes for å styrke kommunikasjon med og mestring hos barn og foreldre.

Deretter vil vi ha en plenumsdebatt sammen med salen, for å bli klokere sammen.

Vi ser frem til en lærerik samling, sammen med andre som er opptatt av et godt barnevern og de mulighetene som finnes for å styrke og gi god hjelp for barn og familier med minoritetsbakgrunn. 

Velkommen!

 

Invitasjon til sambandssamling i PDF-format.

Nytt tidsskrift 03/2020

Endelig er ny utgave av tidsskriftet vårt Norges Barnevern ute!

Vår redaktør Reidun Follesø skriver dette:

«Barna har avgjørende opplysninger som gjengis i sakene, men i mange saker tillegges det de forteller, liten vekt. Det er gjennomført samtaler med barna i de fleste undersøkelsene, men det framgår ikke om referater fra samtalene er gjennomgått.» Sitatet er hentet fra Helsetilsynets rapport Det å reise vasker øynene (Helsetilsynet, 2018). Her gjennomgås 106 saker som alle har vært til behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barns rett til deltakelse i alle forhold som berører dem, er nedfelt i så vel barnekonvensjonen som i norsk lovverk, og det er trist å se enda en gang at denne retten sviktes. De mange gode unntakene får ikke ta brodden av budskapet – barnevernet må bli bedre til å spørre, høre, vektlegge og dokumentere barns fortellinger.

Hvordan er det mulig å få dette til slik at den neste rapporten kan vise et annet bilde? Jeg vet at svarene er mange. Jeg anerkjenner at tid, rammebetingelser og menneskelige ressurser spiller sentrale roller. Likevel kommer vi heller ikke denne gangen utenom spørsmålet om kompetanse.

Sjekk ut tidsskriftet for resten!

Som medlem får du eller din bedrift tisskriftet i posten. Les mer om hva medlemsskap innebærer her.

Les på Idunn her.

God lesning!

Høringssvar – Forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i barnevern og barnevernsarbeid

NBS har i anledning høring om forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i barnevern og
barnevernsarbeid følgende svar:

NBS har over tid vært opptatt av kompetanseutvikling i barnevernet, og vi har tro på at det å styrke barnevernsfaglige utdanninger, sammen med et krav til kompetanse for å jobbe i barnevernet, er viktige tiltak for å heve kvaliteten på barnevernsfaglig arbeid.

Vi mener at begge utdanningene må ha et innhold som gjør at de svarer ut et påpekt behov for økt kompetanse i barnevernet. Masternes sluttkompetanse trenger nødvendigvis ikke åvære lik, men vi mener det er helt sentralt at de to 3+2-løpene utfyller hverandre på en god måte.

Det er naturlig at de to løpene har ulike kompetanseområder. Barnevernspedagogene må få fordypet sin barnevernsfaglige kompetanse. Og de som er utdannet sosionomer, vernepleiere, førskolelærere mv., må sikres tilstrekkelig kompetanse om barn og unges utvikling og behov og barnevernsfaglig arbeid, slik at de kan inngå i å løse de komplekse oppgavene som barnevernet står overfor, sammen med barnevernspedagogene. Disse profesjonene har med seg inn i en master hver sine sentrale kjernekompetanser, som de tar med seg inn som grunnlag når de skal oppøve kompetansen i barnevernsarbeid.

Les hele vårt høringssvar HER

Les andre høringssvar fra NBS HER