Høringssvar – Forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i barnevern og barnevernsarbeid

NBS har i anledning høring om forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i barnevern og
barnevernsarbeid følgende svar:

NBS har over tid vært opptatt av kompetanseutvikling i barnevernet, og vi har tro på at det å styrke barnevernsfaglige utdanninger, sammen med et krav til kompetanse for å jobbe i barnevernet, er viktige tiltak for å heve kvaliteten på barnevernsfaglig arbeid.

Vi mener at begge utdanningene må ha et innhold som gjør at de svarer ut et påpekt behov for økt kompetanse i barnevernet. Masternes sluttkompetanse trenger nødvendigvis ikke åvære lik, men vi mener det er helt sentralt at de to 3+2-løpene utfyller hverandre på en god måte.

Det er naturlig at de to løpene har ulike kompetanseområder. Barnevernspedagogene må få fordypet sin barnevernsfaglige kompetanse. Og de som er utdannet sosionomer, vernepleiere, førskolelærere mv., må sikres tilstrekkelig kompetanse om barn og unges utvikling og behov og barnevernsfaglig arbeid, slik at de kan inngå i å løse de komplekse oppgavene som barnevernet står overfor, sammen med barnevernspedagogene. Disse profesjonene har med seg inn i en master hver sine sentrale kjernekompetanser, som de tar med seg inn som grunnlag når de skal oppøve kompetansen i barnevernsarbeid.

Les hele vårt høringssvar HER

Les andre høringssvar fra NBS HER