Nytt tidsskrift 03/2020

Endelig er ny utgave av tidsskriftet vårt Norges Barnevern ute!

Vår redaktør Reidun Follesø skriver dette:

«Barna har avgjørende opplysninger som gjengis i sakene, men i mange saker tillegges det de forteller, liten vekt. Det er gjennomført samtaler med barna i de fleste undersøkelsene, men det framgår ikke om referater fra samtalene er gjennomgått.» Sitatet er hentet fra Helsetilsynets rapport Det å reise vasker øynene (Helsetilsynet, 2018). Her gjennomgås 106 saker som alle har vært til behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barns rett til deltakelse i alle forhold som berører dem, er nedfelt i så vel barnekonvensjonen som i norsk lovverk, og det er trist å se enda en gang at denne retten sviktes. De mange gode unntakene får ikke ta brodden av budskapet – barnevernet må bli bedre til å spørre, høre, vektlegge og dokumentere barns fortellinger.

Hvordan er det mulig å få dette til slik at den neste rapporten kan vise et annet bilde? Jeg vet at svarene er mange. Jeg anerkjenner at tid, rammebetingelser og menneskelige ressurser spiller sentrale roller. Likevel kommer vi heller ikke denne gangen utenom spørsmålet om kompetanse.

Sjekk ut tidsskriftet for resten!

Som medlem får du eller din bedrift tisskriftet i posten. Les mer om hva medlemsskap innebærer her.

Les på Idunn her.

God lesning!