AVLYST Sambandssamling i Fredrikstad

Det er plass til 40 deltakere. Påmelding gjøres til post@barnevernsambandet.no. Først til mølla gjelder. Vi vil ta alle koronarestriksjoner.

 

Tema:

Muligheter og utfordringer i barnevernets arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn

Med utgangspunkt i Norsk Barnevernsambands 10 verdier for godt barnevernsfaglig arbeid, inviterer vi til sambandssamling med fokus på hvordan disse kan realiseres i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Se mer om verdiene her: https://www.barnevernsambandet.no/om-oss/10-faglige-verdier/

Vi avholder sambandssamlingen i Fredrikstad, og har med oss barnevernstjenesten i Fredrikstad. De har mye erfaring med i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn som trenger barnevernets hjelp. Vi har også med oss Atlas kompetanse, som over flere år har spesialisert seg på å gi helhetlig hjelp til barn og familier som enten nylig er kommet til Norge eller barn og familier med minoritetsbakgrunn som trenger barnevernets hjelp. Les mer om Atlas her: https://www.atlaskompetanse.no/

Vi skal ha en samtale med Fredrikstad barnevernstjeneste og Atlas kompetanse om hvilke muligheter og utfordringer barnevernet har i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn, som trenger barnevernets hjelp. Ut fra Norsk Barnevernsamband 10 verdier, vil vi løfte ulike problemstillinger, og hvilke løsninger som finnes for å styrke kommunikasjon med og mestring hos barn og foreldre.

Deretter vil vi ha en plenumsdebatt sammen med salen, for å bli klokere sammen.

Vi ser frem til en lærerik samling, sammen med andre som er opptatt av et godt barnevern og de mulighetene som finnes for å styrke og gi god hjelp for barn og familier med minoritetsbakgrunn. 

Velkommen!

 

Invitasjon til sambandssamling i PDF-format.