Sekretariatet til Norsk Barnevernsamband får nye lokaler

Norsk Barnevernsamband har leid lokaler hos Norsk Fosterhjemsforening siden 1997. Vi har vært veldig fornøyd med leieforholdet og den tette kontakten med Fosterhjemsforeningen. Fra og med 1.1.2021 har gårdeier av Storgata 10 A satt opp husleien slik at hverken Fosterhjemsforeningen eller NBS ser oss i stand til å betjene denne.

For NBS sin del består sekretariatet av Leah Haugen som arbeider som organisasjonssekretær i 25 prosent stilling og leder Tor Slettebø i 20 prosent stilling. For det meste har vi arbeidet hjemmefra, men vi har benyttet kontoret av og til og møterommet når vi har avholdt møter i styret. Etter 12.3 har alle styremøtene vært avholdt digitalt.

Vi har undersøkt ulike kontorløsninger og kommet fram til at vi vil leie kontorplass på SoCentral. SoCentral leier ut kontorplasser (co-working).  Her vil vi leie kontorplass sammen med mange andre aktører som er opptatt av å utvikle et bærekraftig samfunn og som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår.  SoCentral er et ideelt selskap og som eies av alle ansatte i motsetning til mange andre moderne kontorløsninger. NBS vil ha en kontorplass på SoCentral fom 1.1.2021. Her vil vi også ha lokaler tilgjengelig for møter og seminarer, og her finnes det også muligheter for å streame og ta opp foredrag mv.

Vi skal ha årsmøtet i Norsk Barnevernsamband 25. mars 2021, og da vil vi kunne informere mer om våre nye lokaler.

 

Hilsen,

Tor Slettebø

leder