Høringssvar til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

NBS har svart på høringsuttalelse om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.

Les høringssvaret vårt her.

Norsk Barnevernsambands (NBS) konkluderer med at det er mange kvaliteter ved å etablere et tilbud om en tverrfaglig helsekartlegging. Men, som vi har peker på i høringsuttalelsen vår, stiller vi
spørsmål til om det er for mange ubesvarte momenter til å etablere dette som et permanent
tilbud nå. Det er særlig hvordan dette vil oppleves for barn vi er opptatt av. Vi vil derfor
foreslå at helsekartlegging bør etableres som et prøveprosjekt i flere regioner, og at forsøket
er gjenstand for en grundig evaluering hvor også barn og foreldre erfaringer blir hørt

Digital Sambandssamling den 15. april 2021

Vi støtter Hordaland barnevernsamband når de arrangerer digital sambandssamling torsdag den 15. april. Seminaret starter kl 9.30 og har tittelen: «Hva når barnevernet gjør feil? Hvem har da ansvaret?».

Det strømmes live her.

Arrangementet finner du på facebook her.

Seminaret tar utgangspunkt i Samnangersaken som et eksempel der hele Norge lot seg engasjere. Det ble fremsatt påstander om at barnevernet i Samnanger hadde gjort grove saksbehandlingsfeil som berørte en rekke familier. Det oppstod diskusjoner om hvem som hadde skylden. Var det den enkelte kontaktperson? Lederen? Politikerne? Eller kommunen?

Vel møtt!