Digital Sambandssamling den 15. april 2021

Vi støtter Hordaland barnevernsamband når de arrangerer digital sambandssamling torsdag den 15. april. Seminaret starter kl 9.30 og har tittelen: «Hva når barnevernet gjør feil? Hvem har da ansvaret?».

Det strømmes live her.

Arrangementet finner du på facebook her.

Seminaret tar utgangspunkt i Samnangersaken som et eksempel der hele Norge lot seg engasjere. Det ble fremsatt påstander om at barnevernet i Samnanger hadde gjort grove saksbehandlingsfeil som berørte en rekke familier. Det oppstod diskusjoner om hvem som hadde skylden. Var det den enkelte kontaktperson? Lederen? Politikerne? Eller kommunen?

Vel møtt!