Velkommen til nytt styre!

Norsk Barnevernsamband kan ønske velkommen til et nytt styre, ny leder, ny nestleder og nye redaktører for Tidsskriftet Norges Barnevern.

Vi vil takke tidligere leder Tor Slettebø, tidligere styremedlem Kaja Hegg og tidligere redaktør Reidun Follesø for det flotte arbeidet de har gjort. Videre vil Mari Holth overta som leder, Elisiv Bakketeig og Inger Oterholm blir nye redaktører og Ellen Galaasen blir nestleder.

Vi ønsker også velkommen til våre to nye styremedlemmer: Eirik Christopher Gundersen og Elin Flatebø. Lina Aatif, Per-Helge Rise og Monica Lundstrøm fortsetter som styremedlemmer.

Ny leder for NBS, Mari Holth, overtar nøklene fra Tor Slettebø.