Vi inviterer til sambandssamling den 25. november!

Vi gleder oss til Sambandssamling!
Dette er en lavterskel møteplass for deg som jobber med eller interesserer deg for barnevernet.
Tematikken for samlingen er: Hvilken betydning får barnevernsreformen 2022 for bruk av barnevernsinstitusjoner?
Norsk barnevernsambands 10 faglige verdier skal understøtte det komplekse og viktige arbeidet som gjøres i alle deler av barnevernet. Verdi 2 handler om at barnet skal gis trygghet og støtte, og verdi 10 handler om at barnevernet skal arbeide forsvarlig. I denne sambandssamlingen vil vi med utgangspunkt i disse verdiene løfte fokus på:
– Institusjon – et reelt tilbud for de som trenger det etter barnevernreformen?
– Fag og økonomi – hva styrer valg av tiltak?
Program:
18.00 Velkommen, ved leder av Norsk Barnevernsamband Mari Holth
18.10 Barnevernsinstitusjoner i en historisk kontekst, ved barnevernspedagog og dosent Jan Storø og psykologspesialist og forsker 1 Elisabeth Bache Hansen
18.25 Erfaringer fra å leve i barnevernsinstitusjon. Hva er en god institusjon? Samtale med en voksen ungdom.
18.40 Hva betyr barnevernsreformen for innretningen av institusjonstilbudet? Innlegg ved Bufetat (Ingrid Pelin Berg)
18.55 Pause
19.10 Kommunenes bruk av barnevernsinstitusjoner. Hvilke behov skal dekkes og hva styrer barnevernstjenestenes vurderinger av barn og ungdoms behov? Innlegg fra og samtale med ledere i to barnevernstjenester: Barnevernleder Linda Skarnes i Enebakk kommune og barnevernleder Hilde Lorentzen i Bydel Grünerløkka i Oslo kommune
19.35 Samtale med salen, med innledere på scenen.
Arrangementet finner sted i 3. etasje på Litteraturhuset i Oslo. Bli gjerne igjen etterpå for gode samtaler!
Bli gjerne igjen etterpå for gode samtaler!