Nytt nummer av tidsskriftet er ute nå!

Året siste nummer av Tidsskriftet Norges Barnevern er ute nå. I dette temanummeret kan du lese om aktuelle temaer som kjærlighetskravet i barnevernsloven, unge mennesker som definerer seg utenfor det heteronormative (LHBTI) og deres møte med barnevernet, barn som overgripere mot andre barn, og rettsprosesser i barnevernssaker.

Som medlem av Norsk Barnevernsamband får du tidsskriftet i posten eller på din arbeidsplass. Les mer her: https://www.barnevernsambandet.no/medlemsskap/