Trøndelag barnevernsamband arrangerer konferanse!

Det nylig gjenopprettede Trøndelag barnevernsamband skal 1-2. juni arrangere barnevernkonferanse om barn, ungdom og psykisk helse på Scandic Lerkendal i Trondheim. Påmelding finner du her.

«De som mottar hjelp fra barnevernet har en høyere forekomst av psykiske vansker enn andre barn og unge. Dette utfordrer det samlede hjelpeapparatet. Hvordan kan vi rette framtidige tiltak mot barn og unge som er mer tilpasset deres psykiske helse? Konferansen vil presentere hvordan vi ivaretar barn og de unges psykiske helse; tidlig innsats og omsorgssvikt, overgrep og ungt utenforskap, tverrfaglig samarbeid og de unges egne erfaringer.»

Valg av nytt styre og styreleder i 2023

Norsk Barnevernsamband skal i 2023 avholde årsmøte den 23. mars hvor et nytt styre og styreleder skal velges. Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt, og ber med dette om eventuelle forslag på kandidater til styremedlemmer, samt også til vervet som leder! Forslag til kandidater bes sendt Asbjørn Sagstad, e-post: a.sagstad@stiftelsencrux.no innen 20.januar.

Norsk Barnevernsamband fyller i 100 år i 2023! Vi skal arrangere Norsk Barnevernkongress i oktober/november, samt også Nordisk barnevernkongress i 2024. I tillegg skal vi tilrettelegge for flere lavterskel samlinger fremover, vi skal lage podcast og vi skal være til stede på arenaer som jobber for et godt barnevern. Vi arbeider også tett med utviklingen av Tidsskriftet Norges Barnevern.

Det nåværende styret består av:
Leder: Mari Holth (FO)
Nestleder: Ellen Galaasen (BiA)
Styremedlem: Monica Lundstrøm (personlig medlem)
Styremedlem: Per-Helge Rise (personlig medlem)
Styremedlem: Lina Aatif (personlig medlem)
Styremedlem: Elin Flatebø, Oslo Sanitetsforening Brusetkollen
Styremedlem: Eirik Christoffer Gundersen, (personlig medlem)

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål: leah@barnevernsambandet.no