Trøndelag barnevernsamband arrangerer konferanse!

Det nylig gjenopprettede Trøndelag barnevernsamband skal 1-2. juni arrangere barnevernkonferanse om barn, ungdom og psykisk helse på Scandic Lerkendal i Trondheim. Påmelding finner du her.

«De som mottar hjelp fra barnevernet har en høyere forekomst av psykiske vansker enn andre barn og unge. Dette utfordrer det samlede hjelpeapparatet. Hvordan kan vi rette framtidige tiltak mot barn og unge som er mer tilpasset deres psykiske helse? Konferansen vil presentere hvordan vi ivaretar barn og de unges psykiske helse; tidlig innsats og omsorgssvikt, overgrep og ungt utenforskap, tverrfaglig samarbeid og de unges egne erfaringer.»