Sekretariatet til Norsk Barnevernsamband får nye lokaler

Norsk Barnevernsamband har leid lokaler hos Norsk Fosterhjemsforening siden 1997. Vi har vært veldig fornøyd med leieforholdet og den tette kontakten med Fosterhjemsforeningen. Fra og med 1.1.2021 har gårdeier av Storgata 10 A satt opp husleien slik at hverken Fosterhjemsforeningen eller NBS ser oss i stand til å betjene denne.

For NBS sin del består sekretariatet av Leah Haugen som arbeider som organisasjonssekretær i 25 prosent stilling og leder Tor Slettebø i 20 prosent stilling. For det meste har vi arbeidet hjemmefra, men vi har benyttet kontoret av og til og møterommet når vi har avholdt møter i styret. Etter 12.3 har alle styremøtene vært avholdt digitalt.

Vi har undersøkt ulike kontorløsninger og kommet fram til at vi vil leie kontorplass på SoCentral. SoCentral leier ut kontorplasser (co-working).  Her vil vi leie kontorplass sammen med mange andre aktører som er opptatt av å utvikle et bærekraftig samfunn og som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår.  SoCentral er et ideelt selskap og som eies av alle ansatte i motsetning til mange andre moderne kontorløsninger. NBS vil ha en kontorplass på SoCentral fom 1.1.2021. Her vil vi også ha lokaler tilgjengelig for møter og seminarer, og her finnes det også muligheter for å streame og ta opp foredrag mv.

Vi skal ha årsmøtet i Norsk Barnevernsamband 25. mars 2021, og da vil vi kunne informere mer om våre nye lokaler.

 

Hilsen,

Tor Slettebø

leder

AVLYST Sambandssamling i Fredrikstad

Det er plass til 40 deltakere. Påmelding gjøres til post@barnevernsambandet.no. Først til mølla gjelder. Vi vil ta alle koronarestriksjoner.

 

Tema:

Muligheter og utfordringer i barnevernets arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn

Med utgangspunkt i Norsk Barnevernsambands 10 verdier for godt barnevernsfaglig arbeid, inviterer vi til sambandssamling med fokus på hvordan disse kan realiseres i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Se mer om verdiene her: https://www.barnevernsambandet.no/om-oss/10-faglige-verdier/

Vi avholder sambandssamlingen i Fredrikstad, og har med oss barnevernstjenesten i Fredrikstad. De har mye erfaring med i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn som trenger barnevernets hjelp. Vi har også med oss Atlas kompetanse, som over flere år har spesialisert seg på å gi helhetlig hjelp til barn og familier som enten nylig er kommet til Norge eller barn og familier med minoritetsbakgrunn som trenger barnevernets hjelp. Les mer om Atlas her: https://www.atlaskompetanse.no/

Vi skal ha en samtale med Fredrikstad barnevernstjeneste og Atlas kompetanse om hvilke muligheter og utfordringer barnevernet har i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn, som trenger barnevernets hjelp. Ut fra Norsk Barnevernsamband 10 verdier, vil vi løfte ulike problemstillinger, og hvilke løsninger som finnes for å styrke kommunikasjon med og mestring hos barn og foreldre.

Deretter vil vi ha en plenumsdebatt sammen med salen, for å bli klokere sammen.

Vi ser frem til en lærerik samling, sammen med andre som er opptatt av et godt barnevern og de mulighetene som finnes for å styrke og gi god hjelp for barn og familier med minoritetsbakgrunn. 

Velkommen!

 

Invitasjon til sambandssamling i PDF-format.

Nytt tidsskrift 03/2020

Endelig er ny utgave av tidsskriftet vårt Norges Barnevern ute!

Vår redaktør Reidun Follesø skriver dette:

«Barna har avgjørende opplysninger som gjengis i sakene, men i mange saker tillegges det de forteller, liten vekt. Det er gjennomført samtaler med barna i de fleste undersøkelsene, men det framgår ikke om referater fra samtalene er gjennomgått.» Sitatet er hentet fra Helsetilsynets rapport Det å reise vasker øynene (Helsetilsynet, 2018). Her gjennomgås 106 saker som alle har vært til behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barns rett til deltakelse i alle forhold som berører dem, er nedfelt i så vel barnekonvensjonen som i norsk lovverk, og det er trist å se enda en gang at denne retten sviktes. De mange gode unntakene får ikke ta brodden av budskapet – barnevernet må bli bedre til å spørre, høre, vektlegge og dokumentere barns fortellinger.

Hvordan er det mulig å få dette til slik at den neste rapporten kan vise et annet bilde? Jeg vet at svarene er mange. Jeg anerkjenner at tid, rammebetingelser og menneskelige ressurser spiller sentrale roller. Likevel kommer vi heller ikke denne gangen utenom spørsmålet om kompetanse.

Sjekk ut tidsskriftet for resten!

Som medlem får du eller din bedrift tisskriftet i posten. Les mer om hva medlemsskap innebærer her.

Les på Idunn her.

God lesning!