Sambandssamling

Vi inviterer til en spennende samtale med Vigdis Bunkholdt og lansering av våre 10 faglige verdier for godt barnevernfaglig arbeid

4. mars, kl 18.00 – 20.00 på Litteraturhuset i Oslo, i Nedjma-salen

Psykologspesialist Vigdis Bunkholdt er en nestor i norsk barnevern og har mange års praktisk og pedagogisk erfaring fra barnevernet. Hun har også skrevet mange lærebøker, og deltar fortsatt i
den offentlige debatten om barnevernet.

I en samtale med Ellen Galaasen spør vi: Hva har vært
drivkraften, hva har barnevernet fått til i løpet av disse årene og hvor ligger de sentrale utfordringene i dag? Det vil være dialog med salen.

Norsk Barnevernssamband vil også presentere Ti faglige verdier for godt barnevernfaglig arbeid. Vi vil ha en dialog med salen om hvordan disse faglige verdiene kan støtte opp om barnevernsarbeidernes praksis.

Sambandsamling er en uformell og lavterskel møteplass for alle oss som jobber med eller har interesse for barnevern. Vi tror vi blir bedre dersom vi lytter og lærer av hverandre! Vi ser frem til en lærerik samling sammen.

Gratis inngang.

Samtalen starter kl 18, så kom gjerne i god tid!

Se event her: https://www.facebook.com/events/695031331032175/?active_tab=about

Første Sambandssamling gjennomført!

Sambandssamling skal være et lavterskel tilbud for konstruktiv debatt og dialog om svært komplekse og vanskelige temaer relevant for norsk barnevern. Vi tror at for å lære og utvikle oss må vi lytte til hverandre. Første samling tok vi for oss den mye omtalte Strand Lobben-saken. Med oss hadde vi Carola Lingaas, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, og Therese Rieber-Mohn, kommunalsjef for barnevern i Lillestrøm kommune. Carola presenterte det juridiske aspektet av dommen og «hvor det gikk galt» for norske myndigheter. Therese kommenterte på konsekvensene dommen vil ha for videre praksis.

For tiden har Norge mer enn 30 saker oppe i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, spesielt to av dem har vært svært profilerte. Begge sakene omhandler Artikkel 8: retten til familieliv. Retten til familieliv tilsier at både barn og foreldre skal ha gjensidig glede av hverandres selskap, samt at barn og foreldre ikke skal adskilles. I sentrum for alt er begrepet «barnets beste».

Mye av debatten handler om mangelfull tillit og erfaringen tilsier at man kan klare å samarbeide ganske godt, selv i tilfeller hvor man er uenig i konsekvensene. Vi er opptatt av at kritiske røster skal høres. Det er også en bekymring at mye kritikk og lite fokus på det positive gjør folk lite villig til å ta kontakt med barnevernet i fremtiden. Vi vet at det til enhver tid er 300 000 barn i Norge som er under omsorgssvikt, mens det til sammenligning er 50 000 som er under barnevernets tilsyn. Balansen her er preget av at man risikerer å tape på at hjelpen kommer for sent og at når den først kommer, så gjøres det kanskje alt for mye.

Sambandssamling

Vi i Norsk Barnevernsamband vil skape et samlingspunkt for ulike aktører, og lanserer derfor en lavterskel møteplass.

Vi kaller det «Sambandssamling»

Nå inviterer vi til faglig debatt på Litteraturhuset i Oslo om Strand-lobben saken:

«Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10.
september 2019 dom i saken Strand-Lobben saken, og dommen konkluderte med at Norge har brutt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 i forbindelse med inngrep fra barnevernet.»

Debatten innledes ved:
• Carola Lingaas, førsteamanuensis ved VID Vitenskapelig høyskole (VID)
• Merete Løland, Leder, Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
• Therese Rieber- Mohn, påtroppende kommunalsjef for barnevern,
Lillestrøm kommune

TID OG STED: 28. november kl. 18.00-20.00 på Litteraturhuset

Arrangementet er gratis.

Velkommen!