Nytt tidsskrift 03/2020

Endelig er ny utgave av tidsskriftet vårt Norges Barnevern ute!

Vår redaktør Reidun Follesø skriver dette:

«Barna har avgjørende opplysninger som gjengis i sakene, men i mange saker tillegges det de forteller, liten vekt. Det er gjennomført samtaler med barna i de fleste undersøkelsene, men det framgår ikke om referater fra samtalene er gjennomgått.» Sitatet er hentet fra Helsetilsynets rapport Det å reise vasker øynene (Helsetilsynet, 2018). Her gjennomgås 106 saker som alle har vært til behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barns rett til deltakelse i alle forhold som berører dem, er nedfelt i så vel barnekonvensjonen som i norsk lovverk, og det er trist å se enda en gang at denne retten sviktes. De mange gode unntakene får ikke ta brodden av budskapet – barnevernet må bli bedre til å spørre, høre, vektlegge og dokumentere barns fortellinger.

Hvordan er det mulig å få dette til slik at den neste rapporten kan vise et annet bilde? Jeg vet at svarene er mange. Jeg anerkjenner at tid, rammebetingelser og menneskelige ressurser spiller sentrale roller. Likevel kommer vi heller ikke denne gangen utenom spørsmålet om kompetanse.

Sjekk ut tidsskriftet for resten!

Som medlem får du eller din bedrift tisskriftet i posten. Les mer om hva medlemsskap innebærer her.

Les på Idunn her.

God lesning!

Høringssvar – Forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i barnevern og barnevernsarbeid

NBS har i anledning høring om forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i barnevern og
barnevernsarbeid følgende svar:

NBS har over tid vært opptatt av kompetanseutvikling i barnevernet, og vi har tro på at det å styrke barnevernsfaglige utdanninger, sammen med et krav til kompetanse for å jobbe i barnevernet, er viktige tiltak for å heve kvaliteten på barnevernsfaglig arbeid.

Vi mener at begge utdanningene må ha et innhold som gjør at de svarer ut et påpekt behov for økt kompetanse i barnevernet. Masternes sluttkompetanse trenger nødvendigvis ikke åvære lik, men vi mener det er helt sentralt at de to 3+2-løpene utfyller hverandre på en god måte.

Det er naturlig at de to løpene har ulike kompetanseområder. Barnevernspedagogene må få fordypet sin barnevernsfaglige kompetanse. Og de som er utdannet sosionomer, vernepleiere, førskolelærere mv., må sikres tilstrekkelig kompetanse om barn og unges utvikling og behov og barnevernsfaglig arbeid, slik at de kan inngå i å løse de komplekse oppgavene som barnevernet står overfor, sammen med barnevernspedagogene. Disse profesjonene har med seg inn i en master hver sine sentrale kjernekompetanser, som de tar med seg inn som grunnlag når de skal oppøve kompetansen i barnevernsarbeid.

Les hele vårt høringssvar HER

Les andre høringssvar fra NBS HER

Norsk Barnevernkongress 2021 er avlyst

Norsk Barnevernkongress i Bergen 14. – 16. april 2021 er avlyst

Styret i Norsk Barnevernsamband og Bergen Barnevernsamband har over lang tid planlagt det faglige innholdet og avviklingen av den Norske Barnevernkongressen. Den skulle opprinnelig vært avholdt i 14. – 16. oktober 2020, men den ble usatt til 14. – 16. april 2021 på grunn av faren for koronasmitte.  Den senere tids utvikling av smittetallene viser at det er uforsvarlig å arrangere Barnevernkongressen i april til neste år. Vi er lei oss for å avlyse dette viktige nasjonale møtepunktet for alle som er opptatt av å utvikle et godt barnevern. Vi er allerede i gang med å utrede muligheter for alternative møteplasser med rom for kunnskapsformidling og diskusjon. Følg derfor med på Barnevernsambandets hjemmesider.

 

Mvh,

Terese Egelid                                                             Tor Slettebø

Bergen Barnevernsamband                                     Norsk Barnevernsamband