Velkommen til nytt styre!

Norsk Barnevernsamband kan ønske velkommen til et nytt styre, ny leder, ny nestleder og nye redaktører for Tidsskriftet Norges Barnevern.

Vi vil takke tidligere leder Tor Slettebø, tidligere styremedlem Kaja Hegg og tidligere redaktør Reidun Follesø for det flotte arbeidet de har gjort. Videre vil Mari Holth overta som leder, Elisiv Bakketeig og Inger Oterholm blir nye redaktører og Ellen Galaasen blir nestleder.

Vi ønsker også velkommen til våre to nye styremedlemmer: Eirik Christopher Gundersen og Elin Flatebø. Lina Aatif, Per-Helge Rise og Monica Lundstrøm fortsetter som styremedlemmer.

Ny leder for NBS, Mari Holth, overtar nøklene fra Tor Slettebø.

Digital Sambandssamling den 15. april 2021

Vi støtter Hordaland barnevernsamband når de arrangerer digital sambandssamling torsdag den 15. april. Seminaret starter kl 9.30 og har tittelen: «Hva når barnevernet gjør feil? Hvem har da ansvaret?».

Det strømmes live her.

Arrangementet finner du på facebook her.

Seminaret tar utgangspunkt i Samnangersaken som et eksempel der hele Norge lot seg engasjere. Det ble fremsatt påstander om at barnevernet i Samnanger hadde gjort grove saksbehandlingsfeil som berørte en rekke familier. Det oppstod diskusjoner om hvem som hadde skylden. Var det den enkelte kontaktperson? Lederen? Politikerne? Eller kommunen?

Vel møtt!