Sambandssamling

Vi i Norsk Barnevernsamband vil skape et samlingspunkt for ulike aktører, og lanserer derfor en lavterskel møteplass.

Vi kaller det «Sambandssamling»

Nå inviterer vi til faglig debatt på Litteraturhuset i Oslo om Strand-lobben saken:

«Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10.
september 2019 dom i saken Strand-Lobben saken, og dommen konkluderte med at Norge har brutt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 i forbindelse med inngrep fra barnevernet.»

Debatten innledes ved:
• Carola Lingaas, førsteamanuensis ved VID Vitenskapelig høyskole (VID)
• Merete Løland, Leder, Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
• Therese Rieber- Mohn, påtroppende kommunalsjef for barnevern,
Lillestrøm kommune

TID OG STED: 28. november kl. 18.00-20.00 på Litteraturhuset

Arrangementet er gratis.

Velkommen!

Velkommen til vår institusjonskonferanse i oktober 2019

Årets tema for vår institusjonskonferanse er: «Samhandling i miljøterapien – vekst og utvikling for og med barn og ungdom»

Institusjonskonferansen 2019 er en konferanse for alle som er opptatt av barnevern og miljøterapi, gode institusjonstilbud og godt miljøterapeutisk arbeid for barn og ungdom. I 2019 avholdes den slik som sist på Gardermoen, 10.+11.oktober. Vi håper mange finner veien dit for å få inspirasjon, fagpåfyll og gode dialoger om miljøterapi og medvirkning.

Klikk her for å komme til konferansen sine nettsider.