Nordiske barnevernkongress 2018

Velkommen til den Nordiske Barnevernkongressen (NBK2018) på Island, september 2018.

 

Vi inviterer til en spennende og underholdende kongress med interessante forelesere fra alle de nordiske landene.

 

Kongressen starter 5.september med professor Eileen Munro fra England, og avsluttes 7.september med den islandske presidenten Gudni Th. Johannesson. Mellom disse tilbyr vi rundt 40 forskjellige interessante seminarer og flere hovedforelesninger med bl.a: Kirsten Sandberg (NO), Inge Bryderop (DK), Elina Pekkarinen (FI), Elisabet Gording Stang (NO), Heida Bjorg Palmadottir (IS), Maria Heimer (SE), Hrefna Fridriksdottir (IS), samt representanter for de nordiske Barneombudsmenn.

 

Vi holder også en kongressfest der vi lover god mat og fantastiske omgivelser.

Sjáumst í Hörpu – Vi ses i Harpan!

 

Program og lenke til påmelding kommer senere!

For mer info: www.nbk2018.is

Årsmøte Norsk Barnevernsamband 2017

Det vises til innkalling til årsmøte, datert 23.01.2017

Årsmøte finner sted tirsdag 25.04.2017 fra kl. 16.30 til kl. 18.00  i Storgata 10 A, Oslo

Følgende årsmøtepapirer kan lastes ned i kolonnen til venstre:

  • Beretning 2015 – 2017
  • Regnskap for 2015 og 2016, og revisjonsberetning
  • Budsjett for 2017
  • Dagsorden for årsmøtet
  • Forslag til behandling
  • Valgkomiteens forslag

Vedtekter for Norsk Barnevernsamband kan lastes ned fra www.barnevernsambandet.no

Vi ber om at de som skal delta på årsmøtet gir beskjed om dette innen
12.04.2017 til post@barnevernsambandet.no.
Meld også fra om du/dere ønsker å delta på en felles sammenkomst etter årsmøtet.

Hver årsmøtedeltager dekker sine utgifter til reise og opphold.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,

Norsk Barnevernsamband
Jóna Hafdis Einarsson, Leder

Invitasjon

NORSK BARNEVERNKONGRESS 2017 ARRANGERES I OSLO 20. – 22. SEPTEMBER

TITTEL PÅ KONGRESSEN:

Barn over grenser
Norsk barnevern i en mangfoldig verden

 

Et variert og spennende program er under utarbeidelse og vil veksle mellom plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Tradisjonen tro vil kongressen være en viktig møteplass for praktikere, ledere, politikere, undervisere og forskere.

CALL FOR PAPER

Vi inviterer interesserte bidragsytere til å presentere aktuelle fagutviklings-eller forskningsprosjekter til de parallelle sesjonene på kongressen.

Frist for innsending av skisse/abstract (maks en halv side) for prosjektet er
20. mars 2017
En programkomite vil velge ut bidrag og beskjed om deltagelse vil bli gitt innen
15.april 2017

Skissen sendes: post@barnevernsambandet.no

Programkomiteen

Styret i Norsk Barnevernsamband

Program og påmelding vil bli lagt ut på  www.barnevernsambandet.no  innen 1 mai 2017