Høringer

Her finnes aktuelle høringer og eventuelt sambandets høringsuttalelser

Tittel Beskrivelse
Forslag til endringer i adopsjonsloven Høringsuttalelse Last ned
Forslag til endringer i barneloven for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep Høring Last ned
Forslag til endringer i barnevernloven Høring Last ned
NOU 2012 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling Høring Last ned
Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda Høring Last ned
Forslag til ny helse- og omsorgslov Høring Last ned
Kompetanseutvikling i barnevernet Last ned

Legg igjen en kommentar