Høringer

Her finnes aktuelle høringer og eventuelt sambandets høringsuttalelser

Tittel Beskrivelse
Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet (2021) Høring Last ned
Forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i barnevern og
barnevernsarbeid (2020)
Høring Last ned
Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet (2020) Høring Last ned
Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet (2020) Høring Last ned
Forslag til ny barnevernlov (2020) Høring Last ned
NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste Høring Last ned
Forslag til ny barnevernlov (2019) Høring Last ned
NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem Høring Last ned
Forslag til endringer i adopsjonsloven (2013) Høring Last ned
NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling Høring Last ned
Forslag til endringer i barneloven (2012) Høring Last ned
Forslag til endringer i barnevernloven (2012) Høring Last ned
Forslag til ny helse- og omsorgslov (2011) Høring Last ned
Kompetanseutvikling i barnevernet (2009) Høring Last ned