Kongresser

Barnevernsansatte, forskere, undervisere, ledere, politikere, barne- og ungdomsorganisasjoner, brukerorganisasjoner, interesseaktører, myndigheter og andre inviteres til årets møteplass:

Velkommen til Norsk Barnevernkongress 20.-22. september i Oslo!

Norsk Barnevernsamband setter søkelys på norsk barnevern i en mangfoldig verden.
Barnevernsansatte møter i stadig større grad barn og familier med opprinnelse fra andre land i sin hverdag. Barn beveger seg over grenser i den globaliserte verden. Noen har vært på flukt, noen har kommet til Norge av andre årsaker, noen er andre- eller tredjegenerasjon innvandrere. Barnevernets innsats er en viktig del av den norske velferdsstatens inkludering og tilrettelegging for fellesskap og tilhørighet. Barnevernet møter barn og familier i utsatte livssituasjoner, og har et særlig ansvar for omsorgsvilkår som sikrer utvikling og trygghet.

Vi vil bidra til et faglig løft sammen med barnevernsfeltet, for at barn og unge og deres familier blir møtt på en god måte.

Ny forskning om innvandreres møte med barnevernet blir presentert, og det internasjonale perspektivet blir belyst gjennom blant annet fokus på andres lands kritikk av norsk barnevern. Spennende plenumsforedrag og mange parallelle seminarer fra barnevernsfeltet legger grunnlag for faglige diskusjoner og erfaringsutveksling.

Vi skal gjennom dagene diskutere fag, men også etiske og politiske perspektiver, og dele kulturelle opplevelser.

På onsdag er det mottagelse i Oslo Rådhus ved Oslo kommunes ordfører Marianne Borgen. På torsdag har vi helaften på Stratos – på taket av Oslobyen med DJ Herkules.

Vi ønsker vel møtt!

Programkomiteen og Styret i Norsk Barnevernsamband

Program og enkelte av presentasjonene finner du her