Sambandssamling

 

Vi introduserer: Sambandssamling!

Sambandssamling skal være et lavterskel tilbud for konstruktiv debatt og dialog om svært komplekse og vanskelige temaer relevant for norsk barnevern. Vi tror at for å lære og utvikle oss må vi lytte til hverandre. Dette er en møteplass for alle som interesserer seg for barnevern og som ønsker et påfyll med erfaringer og inspirasjon.

Første samling ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo i november 2019. Neste samling forventes å være på samme sted i 2020. Tema offentliggjøres snart. Her er alle velkomne!