Nordisk Barnevernkongress

De nordiske barnevernkongressene avholdes hvert tredje år i samarbeid mellom

  • Island: Barnaverndarstofa
  • Sverige: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Danmark: Boernesagens Faellesråd
  • Finland: Centralförbundet för Barnskydd
  • Færøyene: Barnaverndarstova Føroya
  • Norge: Norsk Barnevernsamband

Neste Nordiske Barnevernkongress vil bli arrangert i 2021 i Danmark. Norsk Barnevernsamband har ansvar for de norske bidragene inn i kongressen og planleggingen er allerede i gang. Informasjon om kongressen vil bli lagt ut på våre nettsider.