Norsk Barnevernkongress 14.-16. april, 2021 i Bergen (Avlyst)

 

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 og smittevernshensyn, er kongressen dessverre avlyst. Vi utreder nå alternative løsninger. Følg med på nettsiden og på Facebook for mer informasjon.