Velkommen til Norsk Barnevernkongress 14.-16. april, 2021 i Bergen!

 

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 og smittevernshensyn, er kongressen utsatt til april 2021. Vi følger nøye med på myndighetenes anbefalinger, og håper på å få gjennomført konferansen på en trygg måte.

 

Hovedtemaene på konferansen vil berøre blant annet:

 • Hvordan kan vi få til et samarbeid med barn og familier i krise?
 • Hvordan påvirkes familienes evne til stressmestring av vanskelige levekår?
 • Kan akuttsituasjoner håndteres mer skånsomt?
 • Hva forstår vi med kultursensitivitet i barnevernet, og hvordan legge til rette for dette?
 • Hvordan kan barneverntjenesten og institusjonene utvikle et bedre omsorgs- og behandlingstilbud for barn og unge?
 • På hvilken måte påvirker utfordringene oss som barnevernsarbeidere?
 • Hvordan kan vi løfte frem det som fungerer og lære av hverandre?

Vi gleder oss til å se deg – og ser frem til å samle hele barnevernsfeltet til Norsk
barnevernkongress i Bergen neste år!

Call for papers

Call for papers

Vi inviterer praktikere, forskere og andre til å presentere relevant forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til ovennevnte temaer i parallellsesjoner.

Vi prioriterer presentasjoner som vil inspirere deltakerne til lokalt utviklingsarbeid.

Abstrakt skal inneholde:

 • En beskrivende tittel
 • En beskrivelse av selve presentasjonen
 • En kort presentasjon av deg, hvor du jobber og din faglige bakgrunn
 • E-postadresse og telefonnummer

Abstrakt skal være på maks to sider.

Frist for innsending av abstrakt er: 1. september 2020.

Abstrakt sendes til: post@barnevernsambandet.no og merkes Abstrakt Norsk Barnevernkongress 2021. Innsendte abstrakter vil bli vurdert av programkomitéen for Barnevernkongressen, og innsenderne vil få svar innen 1. november 2020.