Kontakt oss

Vårt kontor er betjent torsdager og fredager fra 9-16.
E-post: post@barnevernsambandet.no
Vår adresse er:
Storgata 10 A
0155 Oslo

Tlf: 90847748

Styreleder: leder@barnevernsambandet.no
Tlf styreleder: 90825179

Informasjon om innsendelse av artikkel til Tidsskriftet Norges Barnevern finner du på siden for tidsskriftet.
Informasjon om medlemskap i Norsk Barnevernsamband finner du på siden for medlemsskap.