Undersider

Vedlegg

Gjeldende vedtekter i Word-format
Last ned
Gjeldende vedtekter i PDF-format
Last ned
Vervefolder
Last ned

Medlemskap

Enhver person som slutter seg til NBS’ formål.

  • Frivillige-, humanitære- og interesseorganisasjoner som slutter seg til formålet, arbeider innen formålet.
  • Andre regionale og kommunale sammenslutninger som slutter seg til formålet.
  • Offentlige og private kontorer, virksomheter, institusjoner, arbeidsplasser som slutter seg til formålet, arbeider innen formålet. Alle ansatte regnes som medlemmer.

OBS: Medlemskap i et av fylkeslagene, eller abonnement på tidsskriftet, er ikke det samme som medlemskap i Norsk Barnevernsamband.

Hva gir medlemskapet?

  • Mulighet til å engasjere seg aktivt med ideer og praktiske arrangementer for barns oppvekstvilkår.
  • Mulighet til å påvirke barnevernpolitikken i et engasjert miljø.
  • Tilgang til Tidsskriftet Norges Barnevern. Enkeltmedlemmer er automatisk abonnenter.
  • Organisasjoner, arbeidsplasser og sammenslutninger får etter størrelse et antall tidsskrifter.

Hva er kontingenten?

  • Individuelt medlemskap: Kr 600 (1 tidsskrift).
  • Arbeidsplass/institusjon: Kr 1 500 (2 tidsskrifter).

Du kan melde deg inn ved å sende en e-post til post@barnevernsambandet.no med følgende informasjon:

Individuelt medlemskap: Arbeidsplass / Institusjon:
Navn Organisasjonens navn
E-post E-post til referanse
E-post til faktura / organisasjonsnr. (EHF)
Adresse Adresse
Telefon Telefon