Kronikk i Vårt Land

Vår leder, Tor Slettebø, har publisert kronikk om familievernet i Vårt Land. Les hele innlegget her: Foreldre fratatt omsorg overlates til seg selv I ny utredning om familievernet (NOU 2019: En styrket familietjeneste) foreslås det at foreldre fratatt omsorgen for barn ikke skal være en prioritert målgruppe. Et dårlig forslag som er helt i utakt…

Korona – erfaringer fra barnevernets førstelinje

Les innlegget som PDF her.  12.mars 2020 vedtok Regjeringen omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset. For barneverntjenesten som tradisjonelt har utført jobben i form av fysiske møter med familiene på kontoret, i skoler, barnehager og på hjemmebesøk innebar det at man måtte tenke annerledes rundt førstelinjejobbingen. Barnevernsansatte ble raskt oppgradert til kritisk samfunnsfunksjon. Bufdir har…

Høringsuttalelse NOU 2019: 20

Les hele vår uttalelse her.  NBS er glade for at det nå foreligger en grundig gjennomgang av familievernet, og vi har følgende innspill og kommentarer til NOU 2019:20 Vi støtter utvalgets forslag om å endre navnet på familieverntjenesten til familietjenesten. Vi gir vår tilslutning til at familietjenesten fortsatt skal være en lovpålagt forebyggende tjeneste med…

10 faglige verdier for godt barnevernsfaglig arbeid

Vi i Norsk Barnevernsamband har relansert våre faglige verdier for godt barnevernsfaglig arbeid. Verdiene gjelder for alle deler av barnevernet. De er utviklet med utgangspunkt i barnekonvensjonen og barnevernloven og oppdatert kunnskap om barnevernsfaglig arbeid. Norsk Barnevernsamband publiserte i 1988 Ti grunnleggende prinsipper for et faglig barnevernsarbeid i et spesialnummer av tidsskriftet Norges Barnevern. Prinsippene…

Sambandssamling

Vi i Norsk Barnevernsamband vil skape et samlingspunkt for ulike aktører, og lanserer derfor en lavterskel møteplass. Vi kaller det «Sambandssamling» Nå inviterer vi til faglig debatt på Litteraturhuset i Oslo om Strand-lobben saken: «Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10. september 2019 dom i saken Strand-Lobben saken, og dommen konkluderte med at Norge…

Norsk Barnevernkongress i 2020

Norsk Barnevernkongress 2020 avholdes i Bergen 14. til 16. oktober. Kongressen planlegges i et nært samarbeid med Norsk Barnevernsambands avdeling i Hordaland. Hold av dagene!

Velkommen til vår institusjonskonferanse i oktober 2019

Årets tema for vår institusjonskonferanse er: «Samhandling i miljøterapien – vekst og utvikling for og med barn og ungdom» Institusjonskonferansen 2019 er en konferanse for alle som er opptatt av barnevern og miljøterapi, gode institusjonstilbud og godt miljøterapeutisk arbeid for barn og ungdom. I 2019 avholdes den slik som sist på Gardermoen, 10.+11.oktober. Vi håper…

Årsmøte 2019

NBS ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte 2019. Dagsorden, vedtekter og årsberetning er nå lagt ut på våre nettsider: Årsmøte 2019  

Power Point fra kongressen på Island

Power Point fra den islandske kongressen er nå tilgjengelige:   http://www.bvs.is/barnaverndarthing/norraen-radstefna-um-velferd-barna-nbk2018/   Minner samtidig om den neste nordiske kongressen, i Nyborg, Danmark, 1.-3.september 2021. Info kommer.

Program for den nordiske kongressen på Island er nå lagt ut

Neste Nordiske Barnevernkongress vil bli arrangert i september 2018 på Island. Norsk Barnevernsamband har ansvar for de norske bidragene inn i kongressen. Programmet og link til påmelding finner du her: www.nbk2018.is

Lansering av kompetansestrategi i barnevernet

Det trengs et kraftig kompetanseløft i barnevernet. Mer kunnskap= bedre barnevern, sier Solveig Horne. Les mer om regjeringens satsing: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lansering-av-kompetansestrategi-i-barnevernet/id2577168/ 

Vi du være med å bidra til vårt temanummer?

Vi trenger deg som har erfaring med kunst og kreativitet som praksis og/eller kunnskapsutvikling i barnevernfeltet. Les mer her: Invitasjon til temanummer  

PowerPoint presentasjoner fra Norsk Barnevernkongress

Her finner dere noen av PowerPoint presentasjonene fra våre foredragsholdere under kongressen : Berg-MYTER OG REALITETER Emberland- NORSKE BARNEVERNSAKER FOR EUROPEISKE Holm-Hansen-IKKE ALT DREIER SEG OM NORGE PROKUS Steinrem-HAAG96 Pål Nesse  

Nordiske barnevernkongress 2018

Velkommen til den Nordiske Barnevernkongressen (NBK2018) på Island, september 2018.   Vi inviterer til en spennende og underholdende kongress med interessante forelesere fra alle de nordiske landene.   Kongressen starter 5.september med professor Eileen Munro fra England, og avsluttes 7.september med den islandske presidenten Gudni Th. Johannesson. Mellom disse tilbyr vi rundt 40 forskjellige interessante…

Årsmøte Norsk Barnevernsamband 2017

Det vises til innkalling til årsmøte, datert 23.01.2017 Årsmøte finner sted tirsdag 25.04.2017 fra kl. 16.30 til kl. 18.00  i Storgata 10 A, Oslo Følgende årsmøtepapirer kan lastes ned i kolonnen til venstre: Beretning 2015 – 2017 Regnskap for 2015 og 2016, og revisjonsberetning Budsjett for 2017 Dagsorden for årsmøtet Forslag til behandling Valgkomiteens forslag Vedtekter…