SAMBANDSSAMLING: podcasten «barnevernsguidene»

Vi lanserer podcast med live innspilling den 23. mars kl 18:00 i Hvelvet på Sentralen, Oslo. Arrangementet finner du her: https://fb.me/e/4amc5nMeL

CALL FOR PAPER: Norsk Barnevernkongress 2023

Send til CALLFORPAPER@BARNEVERNSAMBANDET.NO Call for paper – poster  

Trøndelag barnevernsamband arrangerer konferanse!

Det nylig gjenopprettede Trøndelag barnevernsamband skal 1-2. juni arrangere barnevernkonferanse om barn, ungdom og psykisk helse på Scandic Lerkendal i Trondheim. Påmelding finner du her. «De som mottar hjelp fra barnevernet har en høyere forekomst av psykiske vansker enn andre barn og unge. Dette utfordrer det samlede hjelpeapparatet. Hvordan kan vi rette framtidige tiltak mot…

Valg av nytt styre og styreleder i 2023

Norsk Barnevernsamband skal i 2023 avholde årsmøte den 23. mars hvor et nytt styre og styreleder skal velges. Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt, og ber med dette om eventuelle forslag på kandidater til styremedlemmer, samt også til vervet som leder! Forslag til kandidater bes sendt Asbjørn Sagstad, e-post: a.sagstad@stiftelsencrux.no innen 20.januar. Norsk Barnevernsamband fyller…

EarlyBird-pris til Institusjonskonferansen innen 30. juni

Norsk Barnevernsamband avholder Institusjonskonferansen 31. oktober – 1. november på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Institusjonskonferansen 2022 er for alle som er opptatt av barnevern og miljøterapi, gode institusjonstilbud og godt miljøterapeutisk arbeid for barn og ungdom. Årets tema er: «Barn og unges hverdag og utvikling i standardiseringens tid – kompetanse, samarbeid og handlingsrom i miljøterapien».…

CALL FOR PAPER – jubileumsnummer 2023

For mer informasjon, ta kontakt med: redaksjon@barnevernsambandet.no

Oppdatert forfatterveiledning

Ønsker du å sende inn manus til Tidsskriftet Norges Barnevern? VI har oppdatert forfatterveiledningen på Idunn sine sider.   Om tidsskriftet Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernfeltet med utgivelse fire ganger per år. Tidsskriftet henvender seg til en bred målgruppe; ansatte i barneverntjenestene, barneverninstitusjoner og andre som arbeider med barnevernrelatert tematikk, høgskole-…

Nytt nummer av tidsskriftet er ute nå!

Året siste nummer av Tidsskriftet Norges Barnevern er ute nå. I dette temanummeret kan du lese om aktuelle temaer som kjærlighetskravet i barnevernsloven, unge mennesker som definerer seg utenfor det heteronormative (LHBTI) og deres møte med barnevernet, barn som overgripere mot andre barn, og rettsprosesser i barnevernssaker. Som medlem av Norsk Barnevernsamband får du tidsskriftet…

Stopp avkorting av sosialhjelpen!

Norsk Barnevernsamband stiller seg bak Redd Barna. I 2 av 3 kommuner i Norge blir familier som mottar sosialhjelp fratatt barnetrygden. Det er urettferdig, usosialt og diskriminerende. Vi støtter Redd Barnas underskriftskampanje. Sammen kan vi kreve lovendring nå! Signer her: https://www.reddbarna.no/opprop/forby-avkorting-av-barnetrygd/

Vi inviterer til sambandssamling den 25. november!

Vi gleder oss til Sambandssamling! Dette er en lavterskel møteplass for deg som jobber med eller interesserer deg for barnevernet. Tematikken for samlingen er: Hvilken betydning får barnevernsreformen 2022 for bruk av barnevernsinstitusjoner? Norsk barnevernsambands 10 faglige verdier skal understøtte det komplekse og viktige arbeidet som gjøres i alle deler av barnevernet. Verdi 2 handler…

Supplering av kandidater til redaksjonsråd Norges Barnevern 2021

Bakgrunn Redaksjonsråd i Norges Barnevern har behov for å supplere med flere medlemmer. To av medlemmene har sluttet i 2021 og to av medlemmene har overtatt som redaktører og tidligere redaktør har gått tilbake som medlem.   Redaksjonsrådet har tradisjon for å ha et medlem som arbeider i praksisfeltet, dvs. barneverntjeneste/institusjon. Ingrid Blindheim, som var…

Velkommen til nytt styre!

Norsk Barnevernsamband kan ønske velkommen til et nytt styre, ny leder, ny nestleder og nye redaktører for Tidsskriftet Norges Barnevern. Vi vil takke tidligere leder Tor Slettebø, tidligere styremedlem Kaja Hegg og tidligere redaktør Reidun Follesø for det flotte arbeidet de har gjort. Videre vil Mari Holth overta som leder, Elisiv Bakketeig og Inger Oterholm…

Høringssvar til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

NBS har svart på høringsuttalelse om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. Les høringssvaret vårt her. Norsk Barnevernsambands (NBS) konkluderer med at det er mange kvaliteter ved å etablere et tilbud om en tverrfaglig helsekartlegging. Men, som vi har peker på i høringsuttalelsen vår, stiller vi spørsmål til om det er for mange ubesvarte momenter…

Digital Sambandssamling den 15. april 2021

Vi støtter Hordaland barnevernsamband når de arrangerer digital sambandssamling torsdag den 15. april. Seminaret starter kl 9.30 og har tittelen: «Hva når barnevernet gjør feil? Hvem har da ansvaret?». Det strømmes live her. Arrangementet finner du på facebook her. Seminaret tar utgangspunkt i Samnangersaken som et eksempel der hele Norge lot seg engasjere. Det ble…