Norsk Barnevernkongress 2021 er avlyst

Norsk Barnevernkongress i Bergen 14. – 16. april 2021 er avlyst Styret i Norsk Barnevernsamband og Bergen Barnevernsamband har over lang tid planlagt det faglige innholdet og avviklingen av den Norske Barnevernkongressen. Den skulle opprinnelig vært avholdt i 14. – 16. oktober 2020, men den ble usatt til 14. – 16. april 2021 på grunn…

Høringssvar for våren 2020

Før sommeren valgte Norsk Barnevernsamband (NBS) å svare på et utvalg høringer. Den første var høringen fra Barne- og familiedepartementet om regulering av bruk av sakkyndige i barnevernsaker.  Vi i NBS skriver følgende: «Det er svært viktig at bidrag fra sakkyndige i barnevernsaker holder en god faglig standard (…) Vi er enige i at det…

Tidsskriftet Norges Barnevern 02/2020

Tidsskriftets andre utgave i 2020 er nå tilgjengelig på nett og sendt til våre medlemmer. Utgaven inneholder blant annet våre 10 faglige verdier.

Call for papers

I anledning Norsk Barnevernkongress i Bergen den 14. – 16. april 2021 inviterer vi praktikere, forskere og andre til å presentere relevant forsknings- og utviklingsarbeid i paralellsesjoner. Vi prioriterer presentasjoner som vil bidra til lokalt utviklingsarbeid. Konferansen har fått tittelen «Et barnevern som nytter«. På konferansen presenteres nyere forskning om utfordringer for barnevernet, samtidig som…

Kronikk i Vårt Land

Vår leder, Tor Slettebø, har publisert kronikk om familievernet i Vårt Land. Les hele innlegget her: Foreldre fratatt omsorg overlates til seg selv I ny utredning om familievernet (NOU 2019: En styrket familietjeneste) foreslås det at foreldre fratatt omsorgen for barn ikke skal være en prioritert målgruppe. Et dårlig forslag som er helt i utakt…

Korona – erfaringer fra barnevernets førstelinje

Les innlegget som PDF her.  12.mars 2020 vedtok Regjeringen omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset. For barneverntjenesten som tradisjonelt har utført jobben i form av fysiske møter med familiene på kontoret, i skoler, barnehager og på hjemmebesøk innebar det at man måtte tenke annerledes rundt førstelinjejobbingen. Barnevernsansatte ble raskt oppgradert til kritisk samfunnsfunksjon. Bufdir har…

Høringsuttalelse NOU 2019: 20

Les hele vår uttalelse her.  NBS er glade for at det nå foreligger en grundig gjennomgang av familievernet, og vi har følgende innspill og kommentarer til NOU 2019:20 Vi støtter utvalgets forslag om å endre navnet på familieverntjenesten til familietjenesten. Vi gir vår tilslutning til at familietjenesten fortsatt skal være en lovpålagt forebyggende tjeneste med…

10 faglige verdier for godt barnevernsfaglig arbeid

Vi i Norsk Barnevernsamband har relansert våre faglige verdier for godt barnevernsfaglig arbeid. Verdiene gjelder for alle deler av barnevernet. De er utviklet med utgangspunkt i barnekonvensjonen og barnevernloven og oppdatert kunnskap om barnevernsfaglig arbeid. Norsk Barnevernsamband publiserte i 1988 Ti grunnleggende prinsipper for et faglig barnevernsarbeid i et spesialnummer av tidsskriftet Norges Barnevern. Prinsippene…

Sambandssamling

Vi i Norsk Barnevernsamband vil skape et samlingspunkt for ulike aktører, og lanserer derfor en lavterskel møteplass. Vi kaller det «Sambandssamling» Nå inviterer vi til faglig debatt på Litteraturhuset i Oslo om Strand-lobben saken: «Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10. september 2019 dom i saken Strand-Lobben saken, og dommen konkluderte med at Norge…

UTSATT Norsk Barnevernkongress

UTSATT PGA COVID-19. LES MER HER. Norsk Barnevernkongress 2020 avholdes i Bergen 14. til 16. oktober. Kongressen planlegges i et nært samarbeid med Norsk Barnevernsambands avdeling i Hordaland. Hold av dagene!

Velkommen til vår institusjonskonferanse i oktober 2019

Årets tema for vår institusjonskonferanse er: «Samhandling i miljøterapien – vekst og utvikling for og med barn og ungdom» Institusjonskonferansen 2019 er en konferanse for alle som er opptatt av barnevern og miljøterapi, gode institusjonstilbud og godt miljøterapeutisk arbeid for barn og ungdom. I 2019 avholdes den slik som sist på Gardermoen, 10.+11.oktober. Vi håper…

Årsmøte 2019

NBS ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte 2019. Dagsorden, vedtekter og årsberetning er nå lagt ut på våre nettsider: Årsmøte 2019  

Power Point fra kongressen på Island

Power Point fra den islandske kongressen er nå tilgjengelige:   http://www.bvs.is/barnaverndarthing/norraen-radstefna-um-velferd-barna-nbk2018/   Minner samtidig om den neste nordiske kongressen, i Nyborg, Danmark, 1.-3.september 2021. Info kommer.

Program for den nordiske kongressen på Island er nå lagt ut

Neste Nordiske Barnevernkongress vil bli arrangert i september 2018 på Island. Norsk Barnevernsamband har ansvar for de norske bidragene inn i kongressen. Programmet og link til påmelding finner du her: www.nbk2018.is

Lansering av kompetansestrategi i barnevernet

Det trengs et kraftig kompetanseløft i barnevernet. Mer kunnskap= bedre barnevern, sier Solveig Horne. Les mer om regjeringens satsing: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lansering-av-kompetansestrategi-i-barnevernet/id2577168/