EarlyBird-pris til Institusjonskonferansen innen 30. juni

Norsk Barnevernsamband avholder Institusjonskonferansen 31. oktober – 1. november på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Institusjonskonferansen 2022 er for alle som er opptatt av barnevern og miljøterapi, gode institusjonstilbud og godt miljøterapeutisk arbeid for barn og ungdom. Årets tema er: «Barn og unges hverdag og utvikling i standardiseringens tid – kompetanse, samarbeid og handlingsrom i miljøterapien».…

CALL FOR PAPER – jubileumsnummer 2023

For mer informasjon, ta kontakt med: redaksjon@barnevernsambandet.no

Oppdatert forfatterveiledning

Ønsker du å sende inn manus til Tidsskriftet Norges Barnevern? VI har oppdatert forfatterveiledningen på Idunn sine sider.   Om tidsskriftet Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernfeltet med utgivelse fire ganger per år. Tidsskriftet henvender seg til en bred målgruppe; ansatte i barneverntjenestene, barneverninstitusjoner og andre som arbeider med barnevernrelatert tematikk, høgskole-…

Nytt nummer av tidsskriftet er ute nå!

Året siste nummer av Tidsskriftet Norges Barnevern er ute nå. I dette temanummeret kan du lese om aktuelle temaer som kjærlighetskravet i barnevernsloven, unge mennesker som definerer seg utenfor det heteronormative (LHBTI) og deres møte med barnevernet, barn som overgripere mot andre barn, og rettsprosesser i barnevernssaker. Som medlem av Norsk Barnevernsamband får du tidsskriftet…

Stopp avkorting av sosialhjelpen!

Norsk Barnevernsamband stiller seg bak Redd Barna. I 2 av 3 kommuner i Norge blir familier som mottar sosialhjelp fratatt barnetrygden. Det er urettferdig, usosialt og diskriminerende. Vi støtter Redd Barnas underskriftskampanje. Sammen kan vi kreve lovendring nå! Signer her: https://www.reddbarna.no/opprop/forby-avkorting-av-barnetrygd/

Vi inviterer til sambandssamling den 25. november!

Vi gleder oss til Sambandssamling! Dette er en lavterskel møteplass for deg som jobber med eller interesserer deg for barnevernet. Tematikken for samlingen er: Hvilken betydning får barnevernsreformen 2022 for bruk av barnevernsinstitusjoner? Norsk barnevernsambands 10 faglige verdier skal understøtte det komplekse og viktige arbeidet som gjøres i alle deler av barnevernet. Verdi 2 handler…

Supplering av kandidater til redaksjonsråd Norges Barnevern 2021

Bakgrunn Redaksjonsråd i Norges Barnevern har behov for å supplere med flere medlemmer. To av medlemmene har sluttet i 2021 og to av medlemmene har overtatt som redaktører og tidligere redaktør har gått tilbake som medlem.   Redaksjonsrådet har tradisjon for å ha et medlem som arbeider i praksisfeltet, dvs. barneverntjeneste/institusjon. Ingrid Blindheim, som var…

Velkommen til nytt styre!

Norsk Barnevernsamband kan ønske velkommen til et nytt styre, ny leder, ny nestleder og nye redaktører for Tidsskriftet Norges Barnevern. Vi vil takke tidligere leder Tor Slettebø, tidligere styremedlem Kaja Hegg og tidligere redaktør Reidun Follesø for det flotte arbeidet de har gjort. Videre vil Mari Holth overta som leder, Elisiv Bakketeig og Inger Oterholm…

Høringssvar til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

NBS har svart på høringsuttalelse om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. Les høringssvaret vårt her. Norsk Barnevernsambands (NBS) konkluderer med at det er mange kvaliteter ved å etablere et tilbud om en tverrfaglig helsekartlegging. Men, som vi har peker på i høringsuttalelsen vår, stiller vi spørsmål til om det er for mange ubesvarte momenter…

Digital Sambandssamling den 15. april 2021

Vi støtter Hordaland barnevernsamband når de arrangerer digital sambandssamling torsdag den 15. april. Seminaret starter kl 9.30 og har tittelen: «Hva når barnevernet gjør feil? Hvem har da ansvaret?». Det strømmes live her. Arrangementet finner du på facebook her. Seminaret tar utgangspunkt i Samnangersaken som et eksempel der hele Norge lot seg engasjere. Det ble…

ÅRSMØTE 2021

For informasjon om pålogging: send mail til post@barnevernsambandet.no

Sekretariatet til Norsk Barnevernsamband får nye lokaler

Norsk Barnevernsamband har leid lokaler hos Norsk Fosterhjemsforening siden 1997. Vi har vært veldig fornøyd med leieforholdet og den tette kontakten med Fosterhjemsforeningen. Fra og med 1.1.2021 har gårdeier av Storgata 10 A satt opp husleien slik at hverken Fosterhjemsforeningen eller NBS ser oss i stand til å betjene denne. For NBS sin del består…

AVLYST Sambandssamling i Fredrikstad

Det er plass til 40 deltakere. Påmelding gjøres til post@barnevernsambandet.no. Først til mølla gjelder. Vi vil ta alle koronarestriksjoner.   Tema: Muligheter og utfordringer i barnevernets arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn Med utgangspunkt i Norsk Barnevernsambands 10 verdier for godt barnevernsfaglig arbeid, inviterer vi til sambandssamling med fokus på hvordan disse kan realiseres…

Nytt tidsskrift 03/2020

Endelig er ny utgave av tidsskriftet vårt Norges Barnevern ute! Vår redaktør Reidun Follesø skriver dette: «Barna har avgjørende opplysninger som gjengis i sakene, men i mange saker tillegges det de forteller, liten vekt. Det er gjennomført samtaler med barna i de fleste undersøkelsene, men det framgår ikke om referater fra samtalene er gjennomgått.» Sitatet…

Høringssvar – Forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i barnevern og barnevernsarbeid

NBS har i anledning høring om forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i barnevern og barnevernsarbeid følgende svar: NBS har over tid vært opptatt av kompetanseutvikling i barnevernet, og vi har tro på at det å styrke barnevernsfaglige utdanninger, sammen med et krav til kompetanse for å jobbe i barnevernet, er viktige tiltak for…