Sambandssamling

Vi i Norsk Barnevernsamband vil skape et samlingspunkt for ulike aktører, og lanserer derfor en lavterskel møteplass. Vi kaller det «Sambandssamling» Nå inviterer vi til faglig debatt på Litteraturhuset i Oslo om Strand-lobben saken: «Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10. september 2019 dom i saken Strand-Lobben saken, og dommen konkluderte med at Norge…

Norsk Barnevernkongress i 2020

Norsk Barnevernkongress 2020 avholdes i Bergen 14. til 16. oktober. Kongressen planlegges i et nært samarbeid med Norsk Barnevernsambands avdeling i Hordaland. Hold av dagene!

Velkommen til vår institusjonskonferanse i oktober 2019

Årets tema for vår institusjonskonferanse er: «Samhandling i miljøterapien – vekst og utvikling for og med barn og ungdom» Institusjonskonferansen 2019 er en konferanse for alle som er opptatt av barnevern og miljøterapi, gode institusjonstilbud og godt miljøterapeutisk arbeid for barn og ungdom. I 2019 avholdes den slik som sist på Gardermoen, 10.+11.oktober. Vi håper…

Årsmøte 2019

NBS ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte 2019. Dagsorden, vedtekter og årsberetning er nå lagt ut på våre nettsider: Årsmøte 2019  

Power Point fra kongressen på Island

Power Point fra den islandske kongressen er nå tilgjengelige:   http://www.bvs.is/barnaverndarthing/norraen-radstefna-um-velferd-barna-nbk2018/   Minner samtidig om den neste nordiske kongressen, i Nyborg, Danmark, 1.-3.september 2021. Info kommer.

Program for den nordiske kongressen på Island er nå lagt ut

Neste Nordiske Barnevernkongress vil bli arrangert i september 2018 på Island. Norsk Barnevernsamband har ansvar for de norske bidragene inn i kongressen. Programmet og link til påmelding finner du her: www.nbk2018.is

Lansering av kompetansestrategi i barnevernet

Det trengs et kraftig kompetanseløft i barnevernet. Mer kunnskap= bedre barnevern, sier Solveig Horne. Les mer om regjeringens satsing: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lansering-av-kompetansestrategi-i-barnevernet/id2577168/ 

Vi du være med å bidra til vårt temanummer?

Vi trenger deg som har erfaring med kunst og kreativitet som praksis og/eller kunnskapsutvikling i barnevernfeltet. Les mer her: Invitasjon til temanummer  

PowerPoint presentasjoner fra Norsk Barnevernkongress

Her finner dere noen av PowerPoint presentasjonene fra våre foredragsholdere under kongressen : Berg-MYTER OG REALITETER Emberland- NORSKE BARNEVERNSAKER FOR EUROPEISKE Holm-Hansen-IKKE ALT DREIER SEG OM NORGE PROKUS Steinrem-HAAG96 Pål Nesse  

Nordiske barnevernkongress 2018

Velkommen til den Nordiske Barnevernkongressen (NBK2018) på Island, september 2018.   Vi inviterer til en spennende og underholdende kongress med interessante forelesere fra alle de nordiske landene.   Kongressen starter 5.september med professor Eileen Munro fra England, og avsluttes 7.september med den islandske presidenten Gudni Th. Johannesson. Mellom disse tilbyr vi rundt 40 forskjellige interessante…

Årsmøte Norsk Barnevernsamband 2017

Det vises til innkalling til årsmøte, datert 23.01.2017 Årsmøte finner sted tirsdag 25.04.2017 fra kl. 16.30 til kl. 18.00  i Storgata 10 A, Oslo Følgende årsmøtepapirer kan lastes ned i kolonnen til venstre: Beretning 2015 – 2017 Regnskap for 2015 og 2016, og revisjonsberetning Budsjett for 2017 Dagsorden for årsmøtet Forslag til behandling Valgkomiteens forslag Vedtekter…

Invitasjon

NORSK BARNEVERNKONGRESS 2017 ARRANGERES I OSLO 20. – 22. SEPTEMBER TITTEL PÅ KONGRESSEN: Barn over grenser Norsk barnevern i en mangfoldig verden   Et variert og spennende program er under utarbeidelse og vil veksle mellom plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Tradisjonen tro vil kongressen være en viktig møteplass for praktikere, ledere, politikere, undervisere og forskere. CALL FOR…

Fullt hus på Institusjonskonferansen 2016

Institusjonskonferansen 2016, Faglig kvalitet og god miljøterapi, ble gjennomført 10-11. oktober med over 250 engasjerte deltagere fra hele bredden av offentlig, ideelt og privat institusjonsbarnevern, og andre som er opptatt av barnevern og institusjonsarbeidet. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne var også på besøk og holdt en innledning. Gjennom to innholdsrike dager satt fokus på historien og…

Samarbeidskonferansen mellom barnevern og universitets- og høgskolesektoren

God sammenheng mellom grunnutdanning og yrkesutøvelse er viktig for at ansatte i barnevernsektoren kan utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte. 21. og 22. november 2016 inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til Samarbeidskonferansen, en møteplass mellom utdanning og praksis. Konferansen er ledd i et langsiktig arbeid som skal styrke samarbeidet og sammenhengen mellom barnevernsektoren og…

Call for abstracts for 2017 Special Issue of British Journal of Social Work

What fresh thinking is needed for child and family social work in the 21st century? The editors of the British Journal of Social Work invite submission of abstracts for this special issue to be guest–edited by Dr Trish Walsh (Trinity College Dublin, Ireland) and Dr Tor Slettebø (VID Specialized University, Oslo, Norway) From its original…