Om oss

Norsk Barnevernsamband er en 100 år gammel uavhengig sammenslutning som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har fokus på barnevern i bred forstand.

Formålet er å bedre oppvekstvilkår for barn og unge generelt, og for de utsatte barne- og ungdomsgruppene spesielt, med vekt på samarbeid, brukerperspektiv, forståelse og kompetanse.

Barnevernsambandet har tre kjerneområder:

 1. Møteplass: Konferanser og kongresser
  Norsk Barnevernkongress og Nordisk Barnevernkongress arrangeres hvert tredje år. Norsk barnevernsamband har det norske ansvaret.
 2. Kompetanseheving og kompetansespredning
  Barnevernsambandet utgir Tidsskriftet Norges Barnevern i samarbeid med Universitetsforlaget.
 3. Meningsbærende aktør i barnevernpolitikken
  Barnevernsambandet er høringsinstans for offentlige myndigheter i forhold til utredninger og meldinger på feltet.
  Deltar i offentlig debatt og samarbeider med medlemsorganisasjoner i mer aksjonsrettede aktiviteter for utsatte grupper barn og unge.

 

Styret i Norsk Barnevernsamband

Leder:

Lina Aatif: leder@barnevernsambandet.no 

 

Styremedlemmer:

Mari Holth

Ellen Galaasen

Elin Flatebø

Eirik Christopher Gundersen

Cecilia Dinardi

Linda Skarnes

 

Organisasjonssekretær:

post@barnevernsambandet.no