Tidsskriftet

Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernsektoren og gir uttelling i universitet – og høyskolesystemet som publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet kommer ut med fire nummer per år.

Tidsskriftet Norges Barnevern publiserer systematiserte erfaringer med utgangspunkt i praksisfeltet, og vitenskaplige artikler, med tema for barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet. Tidsskriftet publiserer også nyheter, profilerer aktuelle fagpolitiske saker og fagpersoner, og tar inn debattinnlegg.

Tidsskriftet henvender seg til praktikere, undervisere og forskere, ansatte i andre institusjoner som arbeider med barn, administratorer og politikere med interesse for kunnskapsutvikling og problemstillinger knyttet til utsatte barn og unge.

Tidsskriftet utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Norsk Barnevernsamband er tidsskriftets sekretariat og som medlem i sambandet mottar man tidsskriftet. Informasjon om medlemskap i Norsk Barnevernsamband finne­r på siden medlemsskap.
Informasjon om abonnementspriser, på papir og digital utgaver, finner du her. www.idunn.no

 

 

REDAKTØR:

Inger Oterholm: Inger.Oterholm@vid.no

Elisiv Bakketeig: Elba@oslomet.no

REDAKSJONSRÅD:

Reidun Follesø, professor, Universitetet i Sørøst-Norge

Lotte Terese Bergan, barnevernleder Færder kommune

Anette Iversen, professor, Universitetet i Bergen,

Tone Jørgensen, Førsteamanuensis, Høgskolen på Vestlandet

Øivin Christiansen, seniorforsker, NORCE