Tidsskriftet

Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernsektoren og gir uttelling i universitet – og høyskolesystemet som publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet kommer ut med fire nummer per år.

Tidsskriftet Norges Barnevern publiserer systematiserte erfaringer med utgangspunkt i praksisfeltet, og vitenskaplige artikler, med tema for barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet. Tidsskriftet publiserer også nyheter, profilerer aktuelle fagpolitiske saker og fagpersoner, og tar inn debattinnlegg.

Tidsskriftet henvender seg til praktikere, undervisere og forskere, ansatte i andre institusjoner som arbeider med barn, administratorer og politikere med interesse for kunnskapsutvikling og problemstillinger knyttet til utsatte barn og unge.

Tidsskriftet utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Norsk Barnevernsamband er tidsskriftets sekretariat og som medlem i sambandet mottar man tidsskriftet. Informasjon om medlemskap i Norsk Barnevernsamband finne­r på siden medlemsskap.
Informasjon om abonnementspriser, på papir og digital utgaver, finner du her. www.idunn.no

 

 

REDAKTØR:

Inger Oterholm: Inger.Oterholm@vid.no

Elisiv Bakketeig: Elba@oslomet.no

REDAKSJONSRÅD:

Reidun Follesø: reidun.folleso@nord.no

Viggo Krüger: Viggo.Kruger@uib.no

Elisabeth Willumsen: elisabeth.willumsen@uis.no

Ingrid Blindheim: cingrid.blindheim@moss.kommune.no

Øivin Christiansen: Oivin.Christiansen@uni.no